CENNETTE KISKANÇLIK VAR MI?
Ahiret

CENNETTE KISKANÇLIK VAR MI?

İnsanoğlu her şeyi bu dünya ölçüleriyle kıyaslayarak anlamaya çalışmaktadır. Hâlbuki, dünya ölçüleriyle cennet anlaşılamaz.

Cennet ehli, bu dünyada var olan rekabet, kıskançlık, haset, kin, nefret, düşmanlık gibi hislerden; yorgunluk, bıkkınlık ve usanç gibi duygulardan arındırılmış ve temizlenmiş olarak cennete gireceklerdir. A’raf Suresi 7. ayetteki “Gönüllerindeki kini söküp atacağız.”ifadesi bunu bildirmektedir. Eğer bahsi geçen duygular kalsaydı, cennet bir cihette cennet olmaktan çıkar, lezzet ve nimetleri sıkıntı verici hallerle lekedâr olurdu. Onun için dünyada var olan bir takım duygularla o âlemi değerlendirmek hatalı bir yaklaşımdır.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle “Dünyanın bin sene mes’udâne hayatı, cennet hayatının bir saatine mukabil olamaz. O cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat Cenab-ı Hakkın cemal ve güzelliğini seyretmeye denk değildir.” Böylesine nimetler  ve lezzetlerle dolu bir cennet hayatında, onların da ötesinde Allah’ın rızası vardır.

Hadis-i şeriflerin beyanına göre, müminler dolunay veya parlak yıldızlar gibi ışık saçarak cennete girecekler, orada diledikleri gibi yiyip içtikleri halde def-i hacet ihtiyacı hissetmeyeceklerdir. Aldıkları gıdalar, hoş kokulu bir ter şeklinde buharlaşıp gidecektir.

Evet, cennet ehli, eşleri, çocukları, hısım ve akrabaları, diğer sevdikleri, sarayları ve cennetin sonsuz ve sayısız nimetleriyle birlikte ebediyen cennette kalacak ve Allah’ın rızasına nail olacaklardır. Cenab-ı Hak, hepimizi onların arasına katsın ve ebediyen rızasına nail kılsın, inşaallah.

www.asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap