Hayat

TARİKATIN ALEYHİNDE OLUNMAZ

Bin seneden fazla İslâm dinine hizmet ederek gelen hak tarikatların aleyhinde bulunmak asla doğru değildir. Bunlar kıyamete kadar hizmetlerini elbette sürdüreceklerdir.

Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır.”ifadeleriyle, tarikat mesleğini küçümsemek değil, değişen dünya şartlarına göre tarikatla hizmetin zorlaştığı, buna karşılık doğrudan iman esaslarının ispat ve izah edilmesiyle, dinsizlik ve imansızlık cereyanına karşı mücadelenin bir mecburiyet haline geldiği anlatılmak isteniyor.

“Tarikatsız cennete gidecek çok, fakat imansız gidecek yok.”diyen Bediüzzaman’ın, iman ve irfan üzerine bina ettiği mesleğini aynen korumak lâzımdır. Onun saptırılmasına ve başka mesleklere benzetmeye çalışanlara izin vermemek gerekir.

Zikir tatbikatlarına bakıldığı zaman Nakşî veya Kadirî olduğu anlaşılan bazı grupların, Risale-i Nur okuyup istifade ettiklerini gördüğümüzde onları alkışlar ve tebrik ederiz. Çünkü, Nur Risaleleri umumun malıdır. Kimse onları tekeline alamaz. Almaya kalksa eline sığmaz. O cihanşümuldür. Herkesin istifadesine açıktır. Onu okumaya bütün dünya milletlerinin hakkı vardır.

Ancak, Risale-i Nur okuyorum diyerek, Nur mesleğini bir tarikat olarak vasıflandırmaya kalkmak, en hafif tabiriyle bilgi eksikliğidir. Eğer kasten saptırılmaya çalışılıyorsa, meslekte dalâlete düşmektir. Bir cihette mesleğe ihanet anlamı taşır.

Hülâsa, her şeyi olduğu gibi göstermek lâzımdır. İfrat ve tefritten uzak, hadd-i vasatı takip etmek esastır. Tarikatlar, İslâmiyetin hak din olduğuna delil ve ümmetin bir gerçeğidir. Nurculuk ise, inançsızlık cereyanları ile mücadele eden bir ekolün ve müstakil bir iman cereyanının adıdır.

asyanur.info   samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap