Hayat

KIYMET GAYRETLE ORANTILIDIR

İman ve Kur’an hizmeti yolunda kendilerine belli hedefler seçen ekipler, Sahabeler gibi maksadına yürür ve aralarındaki sohbetler değil, rüyalarını bile hizmetin meseleleri doldurur. Şevksizlik, tembellik ve rahat düşkünlüğü onlara yanaşamaz. Malayani ve boş şeyler onların âleminde bulunmaz. Sürekli birbirlerini hizmete teşvik, eksik ve noksan tarafları varsa tekmil ederler.

Zira, insanın bütün rahatı çalışmakta, harekette ve hizmet yolunda gösterilen gayrettedir. Bu mânâ için Bediüzzaman “Bilseniz ki gayret ne kadar kıymettardır, bir dakikanızı bile boşa geçirmezdiniz.”demiştir. “Bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir..”sözleri de yine ona aittir.

Mesleğinin dört esasından birini şevk-i mutlak olarak belirleyen Üstad, şevk vasfını makine-i insaniyetin buharı olarak tanımlamaktadır. Yeni tabirle motivasyonunu kaybeden ve şevk-i mutlak yerine yeis ve ümitsizlik hastalığına yakalanan fertler ve gruplar mağlup olmaya mahkûmdurlar. Onun için şevk, moral, motivasyon, ümit, hedef ve heyecan, belli gayelere yönelmiş hizmet erbabının vazgeçilmez özellikleridir. Bunlar olduktan sonra aşılmayacak engeller ve ulaşılmayacak hedefler kalmaz.

Gerçekten büyük tutulan hedeflere, küçük tutulan merhaleleri aşarak gitmek ve hizmette bütün fertlerin ihlâs dairesinde âdeta birbirleriyle yarışarak çalışmaları, çok önemli sonuçları elde etmeye vesile olmaktadır. Tebliğde sonuç aranmaz. Fakat, Cenab-ı Hak da yapılan samimi çalışmaları neticesiz bırakmaz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-SAmi Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap