Hayat

DİLİNE HÂKİM OLMAK

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye yarar?

Bazen de, kalbin ince hissiyatına ve dimağın dakik fikirlerine dil tercüman olamaz. Onun için merhum Mehmet Akif “Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım.”deme ihtiyacı hissetmiştir.

Dil, bu kadar önemli bir organ olmakla birlikte, bazen de kendi irademizle onu başımıza belâ ederiz. Hakta ve doğruda kullanılmayan bir dil, sahibini mahkûm eder ve hatta idamına sebep olur. Yunus Emre “Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı.”demekle bu mânâya işaret etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri de “her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu her zaman söylemek doğru değildir.”demekle, yerine göre susmanın önemini belirtmiştir.

Hâkimin bir gözü kör diye “Hey kör kadı!”diye savunmaya başlayan sanık, soluğu hapishanede alabilir.

“Söz gümüşse, sükût altındır.”ata sözünü de unutmamak lâzımdır. Yalan söylemeye izin olmadığına göre ya doğru söylenecek, değilse susmak tercih edilecektir. “Ya hayır söyle, yahut sus.”hadis-i şerifi bize ışık tutmaktadır. “Bülbülün bütün çektiği, dilinin belâsıdır.”ifadesi, dile hâkim olunmasını telkin eder.

Sevgili peygamberimiz (asm)dilini işaret ederek “Buna ve iki bacağınızın arasındakine hâkim olacağınız hususunda bana söz verin, size cenneti garanti edeyim.”hadis-i şerifiyle, dilin ne kadar önemli bir uzuv olduğuna dikkat çekmiştir. O dil ki, sahibinin ya cennete gitmesine vesile oluyor veya cehenneme yuvarlanmasına. Onun içindir ki, bir kısım İslâm büyükleri, yerli yersiz konuşmamak için dillerinin altına taş koymuşlardır.

Hele şu gıybet ve lâf götürüp getirme yok mu, işte o tam bir felâkettir. Ateş odunu nasıl yer bitirirse, gıybet de salih amelleri öylece yer bitirir. İnsan âhirete iflâs etmiş olarak gider de, farkına bile varmaz.

Özellikle, insanlar arasında lâf götürüp getirenlerin ve insanların arasını açanların vay haline! İşleri güçleri yeryüzünde fesat çıkarmak olan bu gibi insanların varacağı yer ateştir. Allah böyle durumlardan hepimizi muhafaza etsin.

asyanur.info   samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap