“Bir şey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal bir neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, ona alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömr-ü fıtrisi var ise, alâküllihal bir ecel-i fıtrîsi…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, dünya misafirhanesinin tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavi burçlarla, o güzelliğe…

Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve sonsuz büyüklüğünden dolayı baş gözümüzle görmemiz imkânsız hale gelmiş olan Cenab-ı Hak, akıl ve basiret gözümüzle Kendisini görmemiz, bilmemiz ve tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı…

(Dünden devam) Aya çıkılacağını otuz dokuz sene önce haber veren Bediüzzaman Hazretleri “Şimdi sen dahi, ey katre içine giren hakîm feylosof! Şimdi senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle tâ kamere…

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

“Güneşi de bir lâmba yaptık.”ferman eden Cenab-ı Hak, onun da bir hizmetkâr olduğunu haber vermektedir. Güneş, dünyamıza ortalama yüz kırk dokuz buçuk milyon kilometre uzaklıkta ve gezegenleriyle birlikte, Samanyolu galaksisine…

Şiddet-i zuhurundan ve sonsuz büyüklüğünden gizlenmiş ve baş gözümüzle görülmesi imkânsız hâle gelmiş olan Cenab-ı hak, akıl ve basiret gözümüzle kendisini görmemiz, bilmemiz, tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı varlıkları…

İstikbalde gerçekleşecek olan bir çok olayları Kur’an penceresinden bakıp haber veren Bediüzzaman Hazretleri, 39 sene önce telif ettiği bir eserinde aya çıkılacağını da haber vermiştir. 1930 senesinde Barla’da bulunduğu bir…

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı ekser mahlukatından bahseder. Fakat onlardan bahsetmesi zatları hesabına değil, ne vecihle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor, bunu ispatlamak içindir.…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, Dünya semasının tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavî burçlarla o güzelliğe…

Atomlar âleminden yıldızlar âlemine kadar herşey, Yüce Kudrete itaat içinde ve boyun eğmiş vaziyettedirler. Yasin Suresi 38. ayette “Güneş de takdir edilen bir yöne doğru akıp gider..”diye haber verilir. Güneş…