BEDİÜZZAMAN AYA ÇIKILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Tefekkür

BEDİÜZZAMAN AYA ÇIKILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

İstikbalde gerçekleşecek olan bir çok olayları Kur’an penceresinden bakıp haber veren Bediüzzaman Hazretleri, 39 sene önce telif ettiği bir eserinde aya çıkılacağını da haber vermiştir.

1930 senesinde Barla’da bulunduğu bir sırada telif ettiği Sözler isimli eserinde şöyle bahseder: “Şimdi sen dahi, ey katre içine giren hakîm feylosof! Şimdi senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle tâ kamere (aya) kadar terakki ettin, kamere girdin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulûmatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sa’yin (çalışman) beyhude, ilmin faydasız gitti.” (Sözler s. 306)

Gerçekten bütün çalışmaların neticesi bir torba taşla dönmek oldu. Kendi zatında ışığı olmayan ay, güneşten aldığı ışığı yansıtan bir ayna gibidir. Suyu ve atmosferi olmayan ve bu yüzden dünyadaki gibi bir hayat bulunmayan ay, çekim gücüyle denizlerdeki gel-git olaylarına vesile olduğu gibi, daha nice faydalı hizmetlerde istihdam edilmektedir. Kendi yarattığı varlıklardan bahseden ve Kur’an’ın bir çok ayetlerinde “Güneşi ve ayı size hizmetkâr kıldım.”ferman eden Cenab-ı Hak, insana verdiği değeri nazara vermekte ve sayılamayacak kadar çok nimetlere mazhar ettiğini haber vererek, bu nimetlere karşı şükür istemektedir.

Kamer Suresinin bir ve ikinci ayetlerinde “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirir ve ‘Bu kuvvetli bir sihirdir.’derler.”diye haber verilmektedir. Hazret-i Peygamberi (asm) yalanlayan Kureyş müşrikleri, ondan mucize göstermesini ve ayı ikiye bölmesini istediler.  Kendilerince olmayacak bir şey isteyerek onu zor duruma düşüreceklerdi. Allah Resulü (asm) şehadet parmağıyla aya işaret etti ve aşağıya doğru bir çizgi çekti. Herkesin dehşet bakışları altında ay ikiye yarıldı ve bir müddet sonra tekrar birleşti. Ertesi gün Şam veYemen taraflarından gelen kervancılar da böyle bir olayı gördüklerini söyleyince, müşrikler bu mucizeyi inkâr edemediler. Ancak “Ebu Talibin yetiminin sihri semaya da tesir etti.”demek durumunda kaldılar.

Bediüzzaman “Büyük bir volkanla inşikak eden (yarılan) bir dağ gibi ayın ikiye yarılması mümkündür.”der. Çektikleri fotoğraflarda ayı çepeçevre kuşatan bir krater dizisi gören ilim adamları “Ayda, milyonlarca yıl önce volkanik bir patlama olmuş.”dediler. Hâlbuki, milyonlarca yıl önce dedikleri olay, 1400 sene önce gerçekleşen bir mucizeydi.

“Ne güneş aya yetişir, ne gece gündüzü geçer. Hepsi de kendi yörüngelerinde akıp giderler.” (Yasin Suresi ayet.40) Çok ince hesaplarla planlanan bu semavî varlıkları seyrederken, onları planlayıp belli yörüngelerde döndüren sonsuz güç ve kudretin sahibi olan Cenab-ı Hak düşünülmeli, o kudret karşısında hayranlık duyulmalı ve ibadetle karşılık verilmelidir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap