Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

(Dünden devam) Üzümün yaratılışı da bir mucizedir. Hele asma üzümü bir başka harikadır. Yaklaşık on beş bin çeşidi olduğu söylenen ve bin iki yüz çeşidi Anadolu’da yetişen üzümden “Sarhoş edici…

Kâinatın Sultanı ve bütün âlemlerin Rabbi olan Cenab- ı Hak, vahidiyet haysiyetiyle kâinatı bir saray gibi idare ederken, insanların akılları kesret âleminde boğulmasın diye, ehadiyet cilvesiyle gözümüzün önünde olup göremediğimiz…

(Dünden devam) Yeryüzündeki bütün süt veren hayvanların sütlerini bir nehire boşaltsanız, akıp duran sütten bir nehire şahit olursunuz. Dünyada zâhiri sebepler perdesi altında iş gören İlâhi Kudret, bütün sebepler perdesinin…

“Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.” (Nahl Suresi ayet: 66) Kur’an-ı…

(Dünden devam) İnsanlar hakiki bir bal yapmak değil, terkibinin ne olduğunu dahi bilememektedir. O şifalı balın, arının küçücük karnında yaratılması dahi ayrı bir mucizedir. Asr- ı Saadette bir zat Sevgili…

Tevhid denilen Allah’ın varlık ve birlik hakikati, Kur’an-ı Kerim’in en başta gelen birinci esasıdır. Bütün meselelerini onun üzerine inşa etmektedir. İmanın bütün rükünleri ve İslâm’ın bütün hükümleri ona bağlıdır. Tevhid…

(Dünden devam) Ertesi gün köy mezarlığına gittik. Köşe başındaki kabrinde, 2010 yılı itibariyle elli sene önce genç yaşta vefat etmiş babam yatıyordu. Hemen yanı başında babaannem, onun arkasında dedem, onun…

Karadeniz Ereğli, Zonguldak iline bağlı ve yüz bin nüfuslu bir ilçedir. Demir ve Çelik Fabrikasının 1960 yılının başlarında temeli atılmasından sonra sürekli büyüyen ve gelişen Ereğli, bu gün itibariyle bir…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri vefat edeli çok uzun yıllar oldu. Bu zaman zarfında Nur Risaleleri yetmişe yakın dünya diline tercüme edildi. Onun adına konferanslar, paneller, açık oturumlar, ulusal kongreler ve…

“Benim son hayatımı Isparta’da geçirmek büyük bir arzumdur. Zira, Isparta taşıyla toprağıyla benim için mübarektir.” diyen asrın manevi sultanı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, her birisi için çekinmeden ruhunu fedâ edebileceği…

Risale-i Nur hareketinin mesleğine, Cadde-i Kübra-yı Kur’aniye ve Sahabe mesleği tanımlaması yapan Bediüzzaman Hazretleri, diyanet, siyaset, cihad ve saltanat temelleri üzerine bina ettiği bu mesleğin; diyanet ve iman esaslarını ihtiva…

(Dünden devam) Adnan Menderes hava alanında, İzmir’den gelen gönül dostlarımızla buluşup, kucaklaşarak önce Aydın iline geçtik. Şehir merkezindeki Nur dershanesinin geniş salonu oldukça kalabalıktı. İki saat boyunca Nur Risalelerinden birlikte…