Yaratılış bakımından her cihetle mucize özellikler taşıyan karasineklerin iç iskeleti yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuğu vardır. Zar gibi olan iki kanadının bir kısmı bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde…

Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecelli ve güzelliklerini mahlûkat aynasında hem bizzat görmek, hem de şuurlu varlıklar olan melek, cin ve insanlara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, özellikle yeryüzünü bir sanat galerisi gibi…

Allah’ın yarattığı bütün varlıklar gibi, sivrisineğin yaratılışı dahi başlı başına bir mucizedir. Sivrisineğin baş kısmında bulunan hortumu içinde ikisi kesici, ikisi delici ve diğer ikisi kan emici olan altı adet…

“Şüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise, ‘Allah bu misalle ne demek istedi’ derler. Allah…

Cenab-ı Hakkın insanlara yediği nimetler bakımından ikram ve ihsanları çok dikkat çeken mucize özellikler taşımaktadır. Evet, incecik bir sapta bir kaç tane kavun ve karpuzu bağlayıp insanlara sunmak ve her…

“İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. Size ve hayvanlarınıza…

Mucize özelliğe sahip olan incirin yanı sıra zeytine gelince, o da başlı başına  bir kudret mucizesidir. Zeytin ağaçları iki bin yıla kadar sürebilen ömürleri ile, Yunan mitolojisinde kendilerine hayat ağacı…

“Yemin olsun incire ve zeytine.”  (Tin Suresi: 1) Kâinatı muntazam bir kitap ve yeryüzünü de o kitaptan bir sahife ve o sahifede dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerini…

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği yiyerek, akşam namazını vakıfta kılıp, kalabalık bir heyet tarafından hava alanına götürüldük. Resmi işlemleri tamamlayıp,…

Yoğun programların arasında iki haftanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Tam bir koşuşturma haliydi. Almanya’daki dostlarımız da öyleydi. Türkiye’den gelenleri hiç boş bırakmazlardı. Kendi tabirlerinde limon gibi sıkıp öyle gönderirlerdi. Avustralya’da her…

Pazartesi günü, kara yoluyla Sydney’e gelen Halil Yıldız kardeşin de katılımıyla bir grup kardeşlerle bot gezisi yaptık. Sydney gerçekten çok güzel bir şehir. Pasifik Okyanusu şehrin içine muhtelif kollar şeklinde…

Günler su gibi akıp gidiyordu. Salı günü grup halinde botanik bahçesine götürüldük. Yüz elli sene önce hamiyetli bir kaç kişinin koordinasyonunda kurulan bu geniş alan, gerçekten çok ibret vericiydi. Allah’ın…

Avustralya’ya gelişimizin dördüncü günüydü. Pazar akşamı vakfın geniş ders salonu yine doluydu. Üst kattan kamera sistemiyle bayanlar alttaki dersi takip ediyorlardı. Vakıfta her akşam ders yapılıyordu. Böyle bir ülkede yaşayan…

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ve Avustralya’ya işçi gönderilmeye başlanması 1965 yılına rastlar. Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden giden bu ilk kafileler çok zorluklarla karşılaştı. En başta dil problemi vardı. Ağır işlerde…

Türkiye’ye göre dünyanın arka yüzünde bulunan bu kıt’aya dâvet üzerine ikinci defa gidiyordum. Birinci gidişimde yol arkadaşım Ahmet Genç Ağabeydi. Bir buçuk gün süren uzun bir yolculuk yapmıştık. Ankara, istanbul,…

Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve varlıklar Allah’a ait olduğu gibi, örümcek ordusu dahi Allah’ındır. Allah onunla kâfirler topluluğunu mağlup eder. Nitekim, Kureyş müşrikleri, Medine’ye hicret eden Hazret-i Peygamber…

“Allah’tan başka dost edinenlerin hali, kendine ağ ören örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır, eğer bilmiş olsalardı.” (Ankebut Suresi: 41) Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir çok surelerin adı, Allah’ın…

Bahar mevsimi geldiğinde sıklıkla kırlara ve dağlara çıkan ve kâinat kitabını temaşa eden Bediüzzaman Hazretleri de karıncalardan bahseder ve onları örnek gösterir. Eskişehir mahkemesi savcılığı tarafından cumhuriyet aleyhtarı fikirler yayıyorsun…

Sonsuz rahmetiyle bizleri bilen ve bildiğini bildiren, yarattığı bütün varlıkların dili ve şahitliğiyle Zâtını bildirmek ve tanıttırmak isteyen şu Kâinatın Sahibi, Kur’an ayetleriyle yarattığı mahlûkata dikkatlerimizi çekmektedir. Yüz on dört…

Her biri birer sanat harikası olan çekirdekler içinde bir elma çekirdeği elma ağacına hamile olduğu gibi, o ağaç dahi meyve içindeki çekirdekle diğer bir ağaca hamiledir. Bahsi geçen çekirdeğin içine…

Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları gibi dört temel maksat için indirilen Kur’an-ı Kerim’in, en çok üzerinde durduğu ana mesele tevhid hakikatidir. Çünkü, diğer bütün iman hakikatleri ona bağlıdır.…