Atmosfer âleminde cereyan eden mucize olaylar arasında gök gürlemesini Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’in Ra’d Suresinde şöyle izah eder: “Gök gürültüsü Onu hamd ederek tesbih eder.” diye haber verir. Zaten âlemde…

“Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana çıkaran da O’dur. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de Allah korkusuyla O’nu tesbih eder. O, yıldırımları gönderir de…

Bütün canlılar için en değerli nimet olan hava olmadan hayat devam edemez. Alınan nefesle vücutta meydana gelen olaylar dizisi başlı başına bir mucizedir. Nefes aldığımız zaman akciğerlere giren havadaki oksijen,…

“Gök yüzünü de korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise hâlâ bundaki delilleri inkâr ederler.” (Enbiya Suresi: 32) Çok ince matematiksel hesaplarla, belli bir ölçü ve denge içinde yaratılan gezegenimiz…

Ehl-i iman olanların ayrılıklarında da muhtelif derecelerde hüzün, gözyaşı ve burukluk vardır. “Acaba hüsn-ü hatimeye mazhar oldu mu? İmanla kabre girebildi mi?” endişesi, bu hüzün ve burukluğun kaynağını teşkil eder.…

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyacak bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda en büyük tahribat yapan hallerin başında ayrılık gelir. Sonsuza kadar yaşamak isteyen ve aşk derecesinde…

Asr-ı Saadettteki sahabe mesleğinin bir cilvesini bu asra taşıyan Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları çerçevesinde, Risale-i Nur Talebeleri için Nur Risalelerinin okunması, yayılması ve neşriyatımıza sahip çıkmanın dışındaki şeylerle meşgul olmak ve…

Nur Risaleleri ve Risale-i Nur hareketi bir ihtiyaç ve zaruretten doğdu. Çünkü, bin küsur seneden beri Kur’an ve imana hizmet veren tarikatlar ve kelâm âlimlerinin yazdığı eserler, fen ve felsefeden…

Denizli’de iki gündür hareketli hizmetler birbirini takip etti. Pazar günü ise, Kardelen okullarının yedi senedir yaptıkları, Karataş mahallesi çam ormanları piknik alanındayız. Öğrenciler, onların velileri ve cemaatimizin de katılımıyla, altı…

Kardelen  ilköğretim Okulu yöneticilerinin dâveti üzerine 27 Mayıs 2016 Cuma günü Denizli ilinde olduk. Asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretleri ve onun iki kahraman ve şehit talebeleri olan Hafız Ali ile…

1969 yılının Mart ayı ortalarında Risale-i Nur ve cemaati tanımıştım. Şevkle bu kitapları okuyor ve mezuniyetten sonra yeni girdiğim Ereğli demir çelik fabrikasında da çalışıyordum. Bütün derslere elimden geldiği kadar…

23 Mart 1960 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra da, karanlık mahfiller her türlü fitne ve tuzakları kullandılar. Ancak, Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem.” dediği merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin idareci tavırları,…

Risale-i Nur hareketinin başladığı 1920 yıllarından bu güne geçen bir asırlık zaman içinde, baş döndürücü olaylar yaşanarak geliniyor. İslâm ve insanlık tarihinde, hak ve hakikat tarafında bulunan peygamberler, sonra onların…

1950 ile 1960 yılları arasında içtimai meseleler ile de ilgilenen Bediüzzaman Hazretleri, farklı hizmet gruplarına nasıl yaklaşılacağının örneklerini gösterdi. Siyasi açıdan, Adnan Menderes’in liderliğini yaptığı Demokrat Parti iktidarına açıktan destek…

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa hitap eden en son dersi olan Nur Risalelerini, ilham-ı İlâhi ve sünühat-ı kalbi ile telif etmeye Allah’ın izni ile muvaffak olan Bediüzzaman Hazretleri, “Ey insan! Ey…

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa hitap eden son dersi olan Nur Risaleleriyle, zındıka cereyanının ve dinsizliğin belini kıran, imanın altı rüknünü aklen ve ilmen iki kere iki dört kat’iyetinde ispat ve…

“Bir gün mutlaka İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.” hadis-i şerifiyle İstikbalden haber veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu müjdesine mazhar olmak için,…

Sosyal hayatın içinde yaşayan ve bin cihetten günahların insanı sardığı bir zamanda, Nur Talebelerinin nasıl kurtulacaklarını ve ehl-i saadet olacaklarını hayretle karşılayan Bediüzzaman Hazretlerine şu müjde ihtar edilir: “Risale-i Nur’un…

Cenab-ı Hak, Zariyat Suresi 56. ayetinde “Ben cinleri ve insanları yalnız Beni tanısınlar, iman ile ibadet etsinler diye yarattım.” buyurarak, insanları imtihan edilmek üzere bu dünya denilen imtihan meydanına  gönderdiğini…

1973 yılı sonbaharında tanıdım onu. Çok hareketli ve heyecanlı bir yapısı vardı. O zamanlar, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlarım dediği Ağabeylerin ittifak kararıyla, vakıf olarak Ankara’ya tayin edilmiş ve Bayram Yüksel Ağabeyin…

Hakikat ehlinin sohbetine zaman ve mekânın tesir etmediğini söyleyen Bediüzzaman, kendi üslubuyla şöyle beyanda bulunmaktadır: “Ben, sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda (hizmetlerinizde) günde müteaddit defalar görüyorum. Ve size olan…