Cenab-ı Hak, imtihan meydanı olarak yarattığı şu dünya memleketindeki insanları, aşırı zenginlerden aşırı fakirlere ve orta hallilere kadar çok farklı tabakalarda yaratmıştır. Malı ve zenginliği veren Allah olduğu gibi, fakirliğe…

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek gecelerde arayın.” dediği Kadir Gecesi, bambaşka bir gecedir. Seksen üç senelik bir hayatta kazanılacak olan…

Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin…

Antalya ziyaretinden bir hafta sonra, 2012 yılının ilk hafta sonu dâvet üzerine Mersin iline gittik. Adana Hava alanında bizi karşılayan dâvâ arkadaşlarımızla doğruca Bozyazı ilçesine geçtik. Bu ilçe, Mersin’e iki…

Hafta sonları elimizden geldiği kadar  Anadolu’daki dâvâ arkadaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ya seminer ve konferans çalışmaları ya da umumi derslere iştirak bu faaliyetlerin özünü oluşturuyor. böylece, hizmetimizin önemli unsurlarından…

Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilip yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra, Osmanlı hanedanı çoluk ve çocuklarıyla birlikte yurt dışına sürüldü ve gurbet ellerde perişanlıklar içinde çoğunun ölüp gitmesine sebebiyet verildi.…

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı partinin başına bir şekilde geçtikten bu yana, on seneden beri ülkenin tek adamla yönetildiğini söyleyerek geliyor. Bu tek adamlığın mahiyeti nedir diye Risale-i Nur eserlerini…

Modern zamanlarda ileri demokrasiyi esas alan ülkelerde kanun devleti yerine hukuk devleti ön plandadır. “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlanması her şeyin üstündedir.” Dünyada her devletin kanunları vardır. Ancak, bir…

Allah’ın (c.c. Adl, Âdil, Hakem ve Hak isimlerinin yeryüzünde bir tecellisi olan hukuk, sadece insanlar arasında değil, hayvanlar ve cansızlar âleminde bile varlığını gösterir. Her hak sahibine hukuk-u hayatını veren…

Kırşehirli dâvâ arkadaşlarımız, bir ay önce mülkiyetini satın aldıkları ve açılışını yaptıkları yeni bir hizmet merkezine kavuşmuşlar. Şehrin en merkezi yerinde ve eczane gibi tertemiz ve düzenli geniş bir daire.…

Önceden planlanmış programlar çerçevesinde ve meşveret heyetlerinin yaptığı davetler üzerine, Anadolu’nun muhtelif il ve ilçelerine gidiyor; bazen seminer ve konferans, bazen de umumi toplantılarda derslerimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir…

Bediüzzaman Hazretleri, On Üçüncü Söz risalesinde ahiretin ikramiye bileti meselesini başka bir açıdan daha güzel bir tarzda ifade ediyor: “Meselâ; burada gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango…

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık varlık âlemine çıkarılan insanlar, yer yüzünün en şerefli ve en kabiliyetli varlıklarıdır. Her şey onun emrinde ve her yaratılan varlık onun hizmetindedir. Cenab-ı Hak insanı taş…

Nutfe suyundan canlıların bütün cihazat ve organlarını yaratmak ve yedikleri o kadar farklı yiyeceklerden, o canlıya mahsus bir cilt ve et kemik yapmak, ancak Allah’a mahsus bir mühürdür. Basit bir…

Mukaddes Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan Cenab-ı Hak, sadece Mirac mucizesinin yaşandığı gece, bütün insanlık adına Peygamber Efendimize (asm) Kendini göstermiştir. Ancak, bütün insanların akıl ve kalp gözlerine Kendini…

Çapanoğlu Camisinde öğle namazını kıldıktan ve bir kaç ziyaretten sonra aynı akşam hizmet merkezindeyiz. Uzun yıllar kiralık dairelerde iman hizmetlerini yürüten dâvâ arkadaşlarımız, nihayet mülk bir dershane sahibi olmuşlar. Hakikaten…

Ankara’ya üç saat mesafede bulunan Yozgat iline en son gittiğimizin üzerinden yıllar geçmiş. Seneler ne kadar da çabuk geçiyor! Mesleğimizde Bediüzzaman’ın en çok üzerinde durduğu müfritâne irtibat cihetindeki ihmalimize teessüf…

İmanın altı şartına inanmak hidayet yolunun tâ kendisidir. Kimse kimseyi inanmaya zorlayamaz. Allah bile kullarını bu noktada serbest bırakmıştır. İmtihan etmenin gereği budur. Allah isteseydi bütün insanları mümin yapabilirdi. Ama…

Makamları sabit olarak yaratılan ve kendilerine has fıtrî kullukları içinde olan melaikeler, imtihandan muaf tutulan ve Allah’a daima itaat halinde bulunan mükerrem varlıklardır. Hayvanlar da yaratılıştan kabiliyetlerine belli bir sınır…

Kendi Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan ve Kur’an-ı Kerim’de haber verdiği isimlerinin tecellileriyle Kendini gösteren Allah’ın, bu isimlerinin görülüp anlaşılmasını yaşadığımız asırda Bediüzzaman Hazretleri keşfetmiş ve kâinatın bir kitap…

Kâinatın Sultanı ve bütün mevcudatın yaratıcısı olan Cenab-ı Haktan başka olan her şey sonradan yaratılmıştır. Allah’ın vücudu ise kendindendir ve ezeli ve ebedidir. Başlangıcı yoktur ve sonsuza kadar varlığı daimidir.…