Berat Gecesinden Kadir Gecesine kadar, bir sene içinde  meydana gelecek olan doğumlar ölümler, rızıklar eceller, savaşlar ve barışların melekler tarafından şarta bağlı kaderde yazıldığı hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Şarta bağlı kaderde…

İttihad- ı İslâm ve hakta ittifak meselesi, İslâm’a hizmet eden cemaatler ve tarikatlar bazında bakıldığı zaman, kalplerin ittihat etmesi usulü öne çıkmalı ve hizmet grupları hem birbirlerini Allah için sevmeli,…

İnsan sosyal bir varlık olduğundan diğer insanlarla toplu halde yaşamak durumundadır. Toplum hayatından uzak yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Diğer canlılardan farklı olarak belli şeylere değil, nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olan insanların,…

Cenab-ı Hakkın “Muhakkak sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” övgüsüne mazhar ve yaşayan Kur’an olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hayatı boyunca her zaman adaleti esas aldı ve “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”…

Semavi kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim; tevhid, nübüvvet, haşir denilen yeniden diriliş ile birlikte, adalet ve ibadet esaslarını bildirmek ve onlara itaat edilmesini emretmek için indirilmiştir.…

Her asırda tahrip ve yıkıcılığın temsilcileri olduğu gibi, onların tahribatlarını tamir eden temsilciler de olagelmiştir. Allah’ın koyduğu kanun budur. Cenab-ı Hak, kullarını hiç bir zaman tahripçilerin eline bırakıp sahipsiz bırakmamıştır.…

Bu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan olarak yaratan Cenab-ı Hakkın, hem Celâli hem Cemâli iki kısım Esma-i Hüsnası vardır. Hayır-şer, güzellik- çirkinlik, iyilik-kötülük gibi bütün zıtları birbirinin içine atan…

Risale-i Nur okumaları meselesinde, Bediüzzanan’ın çok değer verdiği talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabeye kulak vermemiz lâzım. Veciz bir üslupla söylediği sözlerden bazıları: “Okuyamamaktan kork.” “Yatarken imanî bahisler oku. Bütün…

İlk emri “OKU” olan mukaddes ve son bir dinin mensuplarıyız. Bundan dolayı, asırlarca Müslümanlar başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, insanlığa faydalı olan kitapları hem okudular hem de yazdılar. Batı toplumları…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur tefsirlerinin basılması, yayılması ve okunmasının makbul bir sadaka hükmünde olup, gelecek belâ ve musibetlere kalkan olduğunu söylemektedir. Bahsi geçen ikaz ve hatırlatmalardan bazıları: “Size…

Samanyolu galaksisine oranla bir santimetrekarelik bir ölçekte yer alan güneş sistemi içinde, seçilmiş bir gezegen olan dünyayı imtihan meydanı yapan Cenab-ı Hak, her bir şahsı imtihan ettiği gibi, aile hayatından…

Kasım Ali Güngör Ağabeyin meşverete verdiği önem çok açık bir gerçekti. Yeni Asya grubunun meşverete dayalı yapılanmasından dolayı Allah’a şükrediyordu. “Yeni Asya’nın en bariz vasıflarından birisi de bu meşveret sistemidir.…

Tarih boyunca insanı dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedi hayata inanmayan insanlar için ölüm, yokluk, hiçlik, sonsuza kadar mahvolmak, kaybolup gitmek, bütün…

Halil Uslu sürekli yazan, konuşan ve koşan bir dâvâ adamıydı. Binden fazla verdiği konferanslar, hem Yeni Asya’da hem de Konya mahalli gazetelerinde yazdığı yazılar hem Nur dershanelerinde yaptığı unutulmaz dersleriyle,…

Kâinatın hadsiz fezasında ve güneşin etrafında nihayetsiz maksatlar için döndürülen dünyamız, bir taraftan da değirmen taşı gibi insanları öğütüyor. Gelenler giderken, gidenlerin hiç biri geri gelmiyor. Böylece devran sürüp gidiyor.…

Tahkiki iman dersleriyle Asr-ı Saadetle âhirzaman arasında bir ilim ve irfan köprüsü kuran ve Asr-ı Saadet modelini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de tevazuun zirvesindeydi. Âhirzaman müceddidi kimliğiyle Mehdiyet vazifesini yerine…

Cenab-ı Hakkın en büyük isimlerinden olan, Besmelenin içine giren ve her hayırlı işin başında söylenen Rahman ve Rahim isimlerinin, rahmet ve şefkat yolu olduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu isimlere…

Erhamürrahimin olan Cenab-ı Hak, rahmetiyle bütün âlemleri kuşattığı gibi, yeryüzünde yarattığı mahlukatın tamamına, o rahmetinden bir merhamet ve şefkat hissi vermiştir. Özellikle insanî ve hayvanî validelerde bu his çok açık…