(Dünden devam) Kutlular Ağabeyin hastalığını alabildiğine kendi lehine kullanan bazı insanların doldurması yüzünden, Ağabeyimiz en nihayet beklediğim tavrı ve Ankara’ya dönmemi söylemişti. Ben bu durumu tahkik bile etmeye lüzum görmedim.…

(Dünden devam) Genel müdürün aniden gidişiyle onun yükü tamamen üstümde kalmıştı. Birim müdürleriyle yaptığım konuşmadan sonra, şirketin röntgenini çekmek amacıyla her birimden rapor istedim. En çok para işlemlerinin döndüğü yerlerden…

Van mevlidi öncesi yaptığımız yönetim kurulu toplantısında alınan Kutlular Ağabeye yardımcı verilmesi kararından sonra, genel müdür bir hamle yapmış ve gelecek kişinin önünü kesmek için özel kalem müdürlüğü ihdas etmiş…

Merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin en yakın hizmetkârları olan Tahiri Mutlu, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram ve Abdullah yeğin Ağabeylerin ittifak kararıyla, 30 Ağustos 1973 tarihinden…

13 Haziran 2013 Perşembe akşamı, Ankara Büyük şehir meşvereti toplandı. Muhtelif gündem maddelerinin arasına “Sami Cebeci ve İstanbul meselesi” diye bir madde yazdırdım. Arkadaşları bilgilendirmem gerekiyordu. Gündem sırası geldiğinde söz…

Genel müdürle aramızda geçen sitemli konuşmadan sonra, doğruca Kutlular Ağabeyin şoförü Mehmet kardeşe gitmiş ve olanları ona anlatmış. O da “Müdürüm! Yönetim kurulu Sami Ağabeyle ilgili bir karar vermiş. Kutlular…

12 Temmuz 2013  Cuma günü sabahı saat on birde genel müdür Recep bey aradı ve “Yönetim kurulu kararınız hayırlı olsun. Sizi, hem gazeteden hem de Yeni Asya Vakfından sorumlu yardımcı…

05 Temmuz 2013 tarihinde, yönetim kurulu olarak Cuma günü Gazete binasında toplandık. Toplantı öncesinde genel müdür Recep bey bana Malik kardeşi, Kutlular Ağabeyin özel kalem müdürü vazifesiyle atadığını söyleyerek odasını…

(Dünden devam) Bahsi geçen kararlı tavrım ve duruşumdan dolayı Kutlular Ağabeyin memnun olduğunu görüyordum. Fakat, merak ettiğim bazı soruları sormak durumundaydım. “Ben, İstanbul’a gelsem, İstanbul cemaati beni kabul eder mi?”…

Kutlular Ağabeyin konuşması bittikten sonra, verdiği vazifeye bütün aile fertlerimin karşı çıkacağını bile bile kararlı bir tarzda cevap verdim: “Ağabey! Madem sen bir hatırayla söze girdin. O halde ben de…

Kutlular Ağabey, hayatından bir hatırayla söze başladı: “Haftalık İttihat gazetesi çıkarılırken benim gıyabımda, Üstadın hizmetkârları aldıkları bir kararla gazetenin sahibi beni yapmışlar. Üç yıl boyunca liyakatle o vazifeyi yerine getirmeye…

Van ilinin caddeleri Bediüzzaman Mevlidi afişleri ile süslenmişti. Bir binanın yüzünde ise, altmış metrekarelik dev bir pankart asılmıştı. 07 Haziran 2013 Cuma günü ulaştığımız Van ili, mevlit heyecanıyla çalkalanıyordu. Cuma…

20 Eylül 2012 tarihinin Perşembe akşamı, daha önce alınan karar gereği seçim olmaksızın, semtlerden gönderilen yeni ve eski üyelerden meydana gelen Büyük şehir meşveret heyeti, genelde uyumlu ve mâkul arkadaşlardan…

(Dünden devam) Benim yaptığım konuşmalar üzerine divan sekreteri hukukçu Adem bey “Genişletilmiş heyette ortaya çıkan iradeyi karar haline getirelim mi, getirmeyelim mi?” diye oylama yaptı. Parmaklar hazırdı ve ekseriyetle karar…

(Dünden devam) Benden sonra Ali Ağabey söz aldı ve “Cumartesi günü yönetim kurulu ile birlikte toplantı yaptık. Birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam etmek için uzlaştık. Bu durumu yok sayarak…