GECEMİZİ AYDINLATAN KANDİL
Tefekkür

GECEMİZİ AYDINLATAN KANDİL

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı ekser mahlukatından bahseder. Fakat onlardan bahsetmesi zatları hesabına değil, ne vecihle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor, bunu ispatlamak içindir. Bu itibarla, Kur’an-ı Hakim’in kâinattan bahsetmesi istidradî ve dolayısiyledir. Onun için teferruata girmez ve bilim adamları gibi maddi bilgilere girmez.

54. Sure olan “Kamer Suresi” de bu cümledendir. Her gece sema yüzünü aydınlatan, geceleri yeryüzüne kandillik vazifesi yapan ve şairlerin şiirlerinde güzellik sembolü olan ay da, Kur’an-ı Kerim’de yer almıştır. Yasin Suresinin 39. ayetinde mealen: “Ay’a gelince, onun için de menziller (yörünge) tayin ettik ki, kurumuş hurma dalının ince yay hâlini alıncaya kadar incelir.”beyan edilmektedir.

Ay, dünyanın etrafında eş zamanlı olarak dönmektedir. Onun için her zaman ışık alan yüzü bize dönüktür. İnce hilâl şeklinden başlayıp dolunay hâline gelen ve sonra küçüle küçüle yeniden hilâl şekline bürünerek bize takvimcilik yapan ay, dünyamızın tek uydusudur. Ortalama çapı 3474 kilometredir. Dünyaya uzaklığı ise, ortalama 384000 kilometredir. Çekim gücü, dünyanın altıda biridir. Ay gündüzü 107 santigrat derece, gecesi ise -153 santigrat derecedir. Bu yüzden, canlıların ayda yaşaması mümkün değildir. Dünyadakine benzer bir hayat ayda yoktur.

İnsanlık tarihi boyunca ay, şiirlere, hikaye ve romanlara konu olmuştur. İnsanlık ayda hayat olup olmadığını hep merak etmiş ve oraya gitmek için heves etmiştir. Önce, hayal edilen bu arzu için çalışmaya başladı ve insansız bir uzay aracı olan Luna-2 aracını Ruslar aya ulaştırdı. Ancak bu araç, aya çarparak inebildi. Tarih 12 Eylül 1959 idi. Bu yarışa Amerikalılar da dahil oldu. Defalarca gönderilen Apollo uzay araçlarından Apollo-11, ilk insanlı inişi gerçekleştirdi. Tarih 16 temmuz 1969’du. Üç astronottan biri ve araç komutanı olan Neil Amstrong, 21 Temmuz 1969 tarihinde, ayda yürüyen ilk insan oldu. “Allah’ın büyüklüğünü buradan daha iyi anladım. Bu yürüyüş, insan için küçük bir adım fakat insanlık için büyük bir adımdır.”sözlerini söyledi. Bu araştırma sonucu, ayda yeryüzündeki gibi bir hayat olmadığı fiilen görülmüş oldu.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap