Tefekkür

NAZAR VE DİKKAT

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır.

Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir. Nazar ve dikkat etmek ise, birbirinden ayrılmayan ikilidir.

Dürbünle bakmak, keskin nazarla bakmak ve gönül gözüyle bakmak gibi nazarın muhtelif çeşitleri vardır. Allah Resulü (asm) “Müminin ferasetinden korkunuz. Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.”hadisi önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ferâset; anlayışlılık, zihin açıklığı, çabuk sezme ve kavrama anlamlarına gelir.

Nazar değmesi denilen şey haktır. Haset gözüyle bakan bir kısım insanların nazarı değer. Onun için ecdat “Nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar.”demiştir. Ancak “Maşallah” kelâmı, bilgisayardaki ekran koruyucusu gibidir. Nazar değmesini önler.

Nazar ve bakışın önemine dikkat çeken Cenab-ı Hak, nice ayetlerinde insanların bakar kör hükmünde olduğunu belirterek, onları dikkat ve ibretle varlıklara bakmaya davet ediyor. “Sen onları bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler.” (A’raf Suresi: 198) “Göklerde ve yerde nice ayet ve deliller vardır ki, insanlar onlara uğrar, yüz çevirerek geçer giderler.” (Yusuf Suresi: 10) “Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişizdir bir bakmazlar mı? Onda hiç bir çatlak da yoktur… Bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratmışız? Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltmişiz? Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış, yaşamaya elverişli hâle getirilmiş?” Gâşiye Suresi: 17-18-19-20)

Ayetlerin bu ikazlarından anlaşılan odur ki, her şeye dikkatle, ibret ve hikmet gözüyle bakılması lazım gelir. Akıl ve basiret gözü her şeyi çok net ve berrak görür. Ancak, bu tarzda bakmayı sağlayan Allah’a olan imandır. İmansız adama her şey anlamsız, mânâsız ve boştur.

(Not: Bütün gönül dostlarımın Ramazan Bayramını tebrik eder, İslâm âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederim.)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap