Tefekkür

İBRETLİK KUYRUKLU YILDIZLAR- 1

“And olsun ki, dünya semâsını Biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar için bir de alevli ateş azabını hazırladık.” (Mülk Suresi: 5)

Milyarlarca kilometre uzaklıktan yeryüzündeki insanlara her gece göz kırpıp duran yıldızlar, dünya semâsının kandilleri ve süsleridir. Onlarla Cenab-ı hak, hem güzel isimlerinin güzelliklerini bizzat Kendisi temâşa ediyor, hem insan, hem melek ve cin gibi akıllı varlıklara seyrettiriyor, hem de Kendi varlık ve birliğini âleme ilan ediyor.

Her yıldız, Allah’ın varlık ve birliğine sâdık bir şahit hükmündedir. Bu şahitliği inkâr eden ve Allah’ın varlığını reddeden kâfirlerin vay haline! “Rablerini inkâr edenler için de cehennem azabı vardır. Dönülecek ne kötü bir yerdir o!” (Mülk Suresi: 6)

Kuyruklu yıldızlar da diğer yıldızlar gibi Kâinatın Yaratıcısına parlak birer delildir. Onlar, gökyüzünün adetâ  havaî fişekleridir. Yüz binlerce, hatta milyonlarca kilometre uzunluğundaki kuyruklarıyla gökyüzünü süslerler ve Allah’ın varlık ve birliğini âleme hal diliyle haykırıp, yine geldiği yere geri dönerler.

1995 yılında, güneş sistemi yakınlarından geçip giden iki yüze yakın kuyruklu yıldız tespit edilmiştir. Kuyruklu yıldızların asıl kütlesini teşkil eden bir çekirdeği, etrafa parlak ışıklar saçan bir saç ve taç kısmı, bir de hidrojen, oksijen, metan, karbondioksit, tozlar ve amonyak gibi maddeler ihtiva eden uzun kuyrukları vardır. Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında elips ve eğri yörüngeler halinde hareket ederler. Yirmi kilometre çapında çekirdeği bulunan küçük kuyruklu yıldızlar olduğu gibi, dünyadan daha büyük kuyruklu yıldızlar da vardır. Kuyruklu yıldızların üç bin ile altmış bin sene arasında ömürleri vardır. Çünkü, güneşe her yaklaştıklarında kütlesinden çok miktarda kayıpları olur. Uzun kuyruklarının parlak olarak bizlere görünmesi, içlerindeki gazların ve tozların, güneş ışığını etkin bir şekilde yansıtmasından dolayıdır.

Bütün kuyruklu yıldızlar, diğerleri gibi belli matematiksel hesaplarla yörüngelerinde dönerler. Kör tesadüf, serseri tabiat ve cahil sebepler bu harika sanat eserlerine müdahale edemez. Onun için, milyonlarca yıldan beri, Allah’ın koyduğu muntazam kanunlara itaat halinde dönüp duran bu yıldızlardan hiç biri dünyaya çarpmamış ve bir kıyametin kopmasına sebep olmamıştır. Dünyamız, bir kaç defa kuyruklu yıldızların kuyruğu içinden geçtiği halde, bir zırh veya kalkan gibi dünyayı koruyan atmosfer sayesinde hiç bir zarar görmemiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap