Tefekkür

GALAKSİLER ÂLEMİ- 2

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık olarak 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü, binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır. Meselâ; güneş sisteminin dahil olduğu  Samanyolu galaksisinin uzunluğu yüz bin ışık yılı, eni elli bin ışık yılıdır ve spiral bir galaksidir.

Genellikle düzenli galaksiler spiral, elips, küre veya mercek şeklinde yaratılmışlardır. Karmaşık tipli galaksilerin ise simetrik bir yapısı yoktur. Ancak, her insana özel bir sima veren Yüce Kudret, galaksilere de her birisine mahsus bir şekil verilmiştir. Uydu galaksiler de vardır. Meselâ; Samanyolu galaksisine bağlı olan ve Macellan Bulutları olarak isimlendirilen iki küçük galaksiden birinin çapı 33 bin, diğerinin çapı 26 bin ışık yılıdır.

Samanyolu galaksisine en yakın komşu olanı Andromeda galaksisidir. Samanyolu’na mesafesi iki milyon iki yüz bin ışık yılıdır. Ona da bağlı küçük bir uydu galaksi daha vardır. Atomun etrafında elektronların, güneşin etrafında gezegenlerin döndüğü gibi, üç yüz milyar yıldızı olduğu hesaplanan Andromeda galaksisi de, çekirdeği etrafında baş döndürücü bir hızla sürekli dönmektedir.

Akıl ve hayali durduracak büyüklükte olan ve 125 milyar galaksiyi içinde bulundurduğu tahmin edilen kâinatta, galaksiler arası genel bir çekim kanunu olduğu ifade edilmektedir. Aslında, genel çekim olarak ifade edilen bu kanun, Allah’ın Kayyum ism-i azamının azami tecellisinden başka bir şey değildir. Allah’ın bu kâinat ile münasebeti kanunlar şeklindedir. Yani, kanunlar perdesi arkasından icraatını yapar. Allah-ü Ekber denildiği zaman bunlar hatıra getirilmelidir.

İşte, böylesine sonsuz bir kudrete sahip olan Allah’ın huzuruna durulduğunda ve secdeye varıldığında, bedenimizle birlikte ruhumuz da secde etmeli ve bütün dünya işlerinden sıyrılarak, o Yüce Yaratıcının her türlü noksan sıfatlardan beri olduğu düşünülerek takdis edilmelidir. Zira, hadis-i şerife göre “Kulun, Allah’a en yakın olduğu ânı, secdede olduğu anıdır.” Secde, insanı en yüksek Arş-ı Âlâ’dan Allah’a daha yakın eder. Uçsuz bucaksız Kâinatın içinde bir toz zerresi kadar bile yer tutmayan insan, Allah rızası için böyle namaz kılarsa, böyle bir namaz elbette hiç bir şeyle değişilmez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap