Tefekkür

ALLAH’IN BİR ANDA HER ŞEYİ GÖRMESİ

İmanın şartlarından olan kitaplara iman içinde, elbette en başta geleni Kur’an-ı Kerime imandır. Ona inanmak ise, 6666 ayetin tamamına iman etmek demektir. Ayetlerin bir kısmını kabul, bir kısmını kabul etmemek insanı mümin olmaktan çıkarır.

İşte, Kur’an-ı Kerimde nice ayetler vardır ki “Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Allah muhakkak kullarını görendir. Muhakkak Allah, sizin yaptıklarınızı görendir. Allah, kalplerden geçen en gizli arzuları dahi bilendir. Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.”gibi ayetler, her an Allah’ın huzurunda olduğumuzu haber verir.

Allah’ın ilmi, iradesi ve kudreti gibi; görmek ve işitmek sıfatları dahi sonsuzdur. O görme sıfatı Allah’ın zatındandır. Bütün canlılara görme özelliği veren Cenab-ı Hakkın, görme sıfatı olmaması düşünülemez. Melek, cin, insan ve hayvanlara görmeyi veren Allah, bütün gözlerin gördüğü her şeyi dahi görür. Bütün kâinat, bir kitap sayfası gibi her an nazarındadır. Sonsuz olan o görme sıfatından hiç bir şey saklanamaz. Allah’ın görme sıfatını, insanların cüz’i ve sınırlı olan görme özelliğiyle kıyaslamak, çok yanlış bir kıyas olur.

İnsan nefsinin, insana yaptığı en aldatıcı cihetlerden birisi de, yedi milyarlık insanlık âlemi içinde Allah’tan saklanabileceğini sanmasıdır. “Bu kadar işlerin arasında Allah beni nereden görecek ve bilecek?”diye insana tuzak kurup, ona her türlü fenalığı yaptırarak âhiretini mahvetmesidir. Bu gibi zaafiyet ve noksanlıklar, Allah’ı bilmemek, isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanımamaktan ileri geliyor. Toplum hayatındaki bütün olumsuzlukların kaynağında dahi o vardır. O halde, Allah’ı tanımak ilmi olan marifetullahta terakki etmek lazımdır. Bu asırda onu en güzel tarzda temin eden de Risale-i Nur tefsirleridir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap