İman ve İbadet

HİZMETTE İSTİHDAM OLUNMAK

Reklam

Risale-i Nur hizmetinin kendine has üç nevi kerameti olduğunu belirten Bediüzzaman, gevşeklik gösterenleri tokatlamak ve mânileri bertaraf etmenin yanı sıra, o hizmeti hazırlamak ve hizmetkârlarını o hizmete sevk etmek şeklinde izah etmektedir.

Kendi hayatını buna örnek gösteren Üstat şu tespiti yapar : “Ekser hayatım iktidar ve ihtiyarımın, şuur ve tedbirimin haricinde, öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş; tâ Kur’an-ı Hakim’e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye (ön hazırlık) hükmüne geçmiş.”demektedir.

Risale-i Nur hizmetini doğrudan hayatının asıl mesleği yapan ehl-i hizmetin hayatlarına da bakılsa, kaderin sevkiyle böyle bir neticeyi mahsul verecek bir cereyanın onlara da verildiği görülecektir.

Her ne kadar Nur hizmetinde şahsa ehemmiyet verilmez ve bâki hakikatler fâni şahıslara bağlanmaz, bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Fakat şahıslar olmadan da kendi kendine hizmet olmadığından, hizmette istihdam edilen fertleri muhafaza etmek de hizmetin önemli unsurlarındandır. Onları nazardan düşürmek ise, ne kimseye ve ne de hizmete bir fayda sağlamaz, aksine zarar verir.

İnsanı asıl hizmette tutan sır ihlâs, istikamet ve sadâkat gibi manevi değerlerdir. Zaten onlarda kusur edeni kader bir kenara koyar. Başkasının yardımı da bir fayda vermez. Allah ile kendi arasındaki ahdini bozan iflah olmaz. Allah’ın tuttuğu ve razı olduğu kişiyi kimse yıkamaz ve hiç kimsenin de bir zararı dokunamaz.

“Biz istihdam olunuyoruz; hem rıza dairesinde, hem inayet altında bize hizmet-i Kur’aniye yaptırılıyor.”diyen Bediüzzaman’ın bu tespitleri çok önemlidir. Kendi irade ve şuurumuzla hizmet etmenin yanı sıra, Allah’ın iradesi altında istihdam olunmak daha iyi, daha selametli ve daha emniyetlidir. Rabbimizden dua ve isteğimiz de, bizden nasıl razı olacaksa, o nevi hizmetlerde istihdam olunmak şeklinde olmalıdır. Allah, hiç birimize razı olmayacağı işler yaptırmasın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-SAmi Cebeci videoları)

 

 

Reklam

Yorum Yap