İman ve İbadet

HARAM RIZIKLAR KADERDE YAZILMIŞ MI?

Reklam

Bu dünya cin ve insanlar için bir imtihan meydanıdır. İmtihan gereği güzellik-çirkinlik, hayırlar-şerler, haramlar ve helâller gibi birbirine zıt olan şeyler iç içe geçmiş. Allah’ın razı olduğu şeyler ile razı olmadığı şeyler de Kur’an-ı Kerim’de haber verilmiş. İnsan bunların arasında tercihini kullanarak ya bu imtihanı kazanır ya da kaybeder.

Allah’ın hayırları yaratması ne kadar iyi ise, şerleri yaratması da netice itibariyle o kadar iyidir. Meselâ, şeytanın yaratılıp insana musallat olmasında insanın manen terakki etmesi gibi nice hikmetler vardır. Şeytan yaratılmasaydı insanın makamı sabit kalacaktı. Halbuki, makamı sabit olarak Allah’a kulluk yapan melâikelerin haddi hesabı yoktur. O zaman insan nev’ini yaratmaya gerek kalmayacaktı. Öyle ise, şeytanın yaratılması iyi, fakat şeytana uyulması kötüdür. Zaten, Cenab-ı Hak da ona uymayın diye emrediyor. Bu bakımdan şerlerin yaratılması iyi, fakat şerlerin işlenmesi kötüdür. İmtihan gereği haramların yaratılması iyi, fakat haramların işlenmesi kötüdür.

Kaderde her şey kayıtlı ve yazılıdır. Onun dışında kalan hiç bir şey yoktur. İnsana verilen helâl rızıkların yanında, insanın kendi tercihiyle elde edeceği haram rızıklar da yazılıdır. Ancak Allah’ın harama rızası olmadığından, haram rızık peşinde koşanlar bedelini en ağır bir şekilde kısmen dünyada ve genellikle âhirette öderler. Kul hakkı yemek haramdır ve en ağır günahlardandır. Allah’ın affetmeyeceğini bildirdiği günahların başında gelmektedir. Hak sahibi bağışlarsa o başka. En ağır kul hakkı ise, tüyü bitmemiş yetimlerin bile içinde hakkı olan devlet malını kitabına uydurarak zimmetine geçirmektir. Bu konuda hiç bir haklı görünen mazeret  geçerli değildir. Ne kişiler ve ne de kurumlar bu vebalden kurtulamaz ve ödeyemezler. Zira, helâllik alınması gereken bir kişi değil, koskoca bir millettir. Bilinmelidir ki, haram ile huzur arayana, Allah huzuru onlara haram eder. Ne kişiler ve ne de kurumlar bir daha kolay kolay huzur bulamazlar. Bu nokta çok önemlidir. ve dikkatli olmayı gerektirmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap