İman ve İbadet

MÜKEMMEL EVLİYALAR- 1

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler.

Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir surette yaratılan ve Allah’ı tanımak ve Ona iman ile ibadet etmekle vazifeli olan insan ise, hem kendi ibadetinin hem de umum varlıkların yaptığı ibadet ve itaatin farkında olarak külli bir kulluğa mazhardır.

Göklerin, yerin ve dağların çekindiği ve farazi bir şirkten korkarak emânet-i kübrayı yüklenmekten kaçındıkları bir hakikati üstlenerek bütün mahlukata üstün gelen ve yeryüzünde meleklere tercih edilerek Allah’ın halifesi makamına yükselen insan nev’i; emânet olarak verilen ve “ENE” ile tabir edilen benlik duygusunu veriliş gayesine uygun kullandığı takdirde meleklerin fevkine çıktığı gibi, emânete hıyanet ettiği zaman da şeytanlardan daha aşağı bir mevkiye düşebilmektedir.

Cehennemin en dibinden, cennetin en yüksek makamı arasındaki muhtelif derecelere düşebilecek veya yükselebilecek bir kabiliyette yaratılan ve onlar için bu dünya denilen imtihan meydanına atılan insanların bir kısmı, emânete riayet ederek hadsiz makamlara yükselirken, büyük bir çoğunluk ise, nefis ve şeytana uyarak, cehennemin nihayetsiz tabakalarına yuvarlanıp gitmektedir.

Allah’ın razı olduğu ve emrettiği salih amelleri işleyerek ve razı olmadığı haram ve günah şeylerden takva adına kaçınarak hayatını sürdüren mü’minler, Allah’ın salih ve müttaki kullarıdır. Onlar, Allah’ı sever ve Allah da onları sever. Dünya ve âhiret saadeti onlar içindir. Allah, onların dostudur, onlar da Allah’ın veli kullarıdır. Allah ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Allah bir kulunu sever ve yardımcı olursa, bütün dünya bir araya gelse o kulu mağlup edemez ve zarar veremez. Zâhiri verse de, akıbet muhakkak müttakilerin zaferi ile son bulur. Ya bu dünyada veyahut mutlak anlamıyla tamamen âhirette.. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap