Hayat

HİZMET HEYECANI VE GÜNAHLAR

Kudsî bir dâvâya gönül verenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, takva zırhına bürünülmesi ve her türlü günahlara karşı hassasiyet içinde olunmasıdır. Zira günahlar, Allah ile kul arasında örülmüş utanç duvarlarıdır. Hem günah hem de hizmet ve ibadetin bir arada yürütülmesi çok zordur.

Günahlara karşı hassasiyetlerin azalmasının baş aktörü televizyondur. Devlet ve özel televizyonlarının çoğalması, milli örf, âdet ve inançlarımıza aykırı nice programların servis edilmesi neticesinde, insanların ruh dünyaları allak bullak oldu. İnsanlar oturdukları yerden günahlara bulandı. İlk önceleri bu tür programlara hassasiyeti olanlar, zamanla bunu kaybettiler ve sanki normalmiş gibi kabullenmeye başladılar. Halbuki “Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor.”hakikatini unutmamak lazımdır. Günahlar, insanı zikr-i İlâhiden ve hizmete koşmaktan alıkoyan sebeplerin başında gelenidir. Neden eskisi gibi Risale-i Nur okuyamadığını, özellikle Kur’an ve Cevşen okumaktaki tembelliğini ve hizmet etmeye karşı gevşekliğini sorgularken, her türlü günahın etkisini dikkate almak gerekir.

Genel olarak ahlâkta ve hayatta meydana gelen manevî anarşiden herkes gibi, Nur Talebelerinin de etkilenmemesi mümkün değildir. Bu itibarla son yıllarda “Bize ne oldu?”diye kendini sorgulayanların ve hesaba çekmeye başlayanların, Kur’an, Cevşen ve Risale-i Nur okumaktaki gayretleri cidden çok değerlidir.

Ayrıca, manevî yenilenmede bir başka faktör de, yapılacak  veya yapılmakta olan dualardır. Duanın tesiri inkâr edilmez. Otuz kırk seneden beri, bu kudsî dâvânın çilesini çekenler ve iman hizmetinin bu günlere gelmesinde çok emeği olanlar, bir cihette yaşları itibariyle dünya meşgalelerinden büyük çapta koptular. İşte onlar, hem dualarıyla hem de örnek hizmet ve yaşantılarıyla lokomotif vazifesini yapabilirler. Genç nesillerin bunu beklediğini, elbette onlar da biliyorlar. Evet, hizmet için gayret bizden, netice ise Allah’tandır.

asyanur.info        samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap