Hayat

EN BÜYÜK CİHAD

Reklam

Bilindiği gibi, Tebük Seferinden dönüşte Sevgili Peygamberimiz (asm) “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”buyurduğu zaman, Sahabeler “Ya Resülullah! Düşmanla savaşmaktan daha büyük bir cihad olur mu?” diye sorduklarında “Evet, nefisle yapılan cihad, düşmanla savaşmaktan daha büyüktür.”diye cevap vermişti.

Gerçekten insana en zor gelen işlerden biri, nefsinin fena arzularına muhalefet edip onu yenmesidir. Dikkatli bir gözle hayatımız incelense, çoğu zaman onun bizi yendiği görülecektir.

“Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, cihad-ı ekberle mükelleftir.”diyen Bediüzzaman Hazretleri, nefsimizle mücadeleye bizleri dâvet ediyor. Tıpkı hadis-i şerifte olduğu gibi.

Nefsinin arzularını ilâh telâkki edip emir kabul eden insanlar, peşinen bu mücadeleyi kaybetmişlerdir. Şeytan onlarla meşgul bile olmaz. Zira, onları tamamen kendi tarafına çekmiş ve her istediği şeyi onların nefislerine yaptırmaya muvaffak olmuştur.

Bu itibarla, müminleri yoldan çıkarmak veya yapmaları gereken vazifeleri ihmal ettirmek için, elindeki bütün kozları kullanmaktadır. Nefis ve şeytan birbirinden kuvvet almaktadır. Yaratılıştan hep kötülüğü emreden nefis, şeytanın telkini ve vesveseleriyle insana arzusunun ve iradesinin zıddına işler yaptırabilmektedir. İşte, bunlarla ömür boyu mücadele etmek, en büyük cihad olarak haber verilmiştir. Buna binaen, bunlara karşı her an dikkatli olmak, özellikle müminlerin  asıl vazifelerindendir.

asyanur.info        samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap