Hayat

MERHAMET VE ŞEFKAT YOLU

Şefkat ve merhamet meselesine, muhtelif eserlerinde engin izahlar getiren Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Mektubat eserinde şu açıklamaları yapar: ” Evet, şefkat bütün envaıyla (çeşitleriyle) lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok envaına tenezzül edilmiyor. Hem, şefkat pek geniştir. Bir zat, şefkat ettiği evlâdı münasebetiyle bütün yavrulara, hatta ziruhlara (ruh sahiplerine) şefkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına (kuşatıcılığına) bir nevi ayinedarlık gösterir. Halbuki; aşk mahbubunu (sevdiğini) îlâ (yüceltmek)ve sena etmek için, başkalarını tenzil ve manen zemmeder (kötüler) ve hürmetlerini kırar.

“Hem, şefkat hâlistir, mukabele istemiyor; safî ve ivazsızdır. Hatta en âdi mertebede olan hayvanatın, yavrularına karşı fedakârâne ivazsız (karşılıksız) şefkatleri buna delildir. Halbuki, aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları, bir nevi taleptir.” (Mektubat s. 35)

Cenab-ı Hak, hadis-i şerife göre “Rahmet ve şefkatimin birini dünyaya, doksan dokuzunu âhirete bıraktım.”buyuruyor. Bundan dolayıdır ki, Rahman ismiyle yarattığı bütün mahlukatına rahmet etmekte, Kendine isyan eden insanlar da dâhil, bütün canlıların rızkını vermektedir. Bu açıdan bakıldığında şefkat yolu, Allah’ın Rahman ismine yaklaştıran en kısa yol olduğu anlaşılacaktır. Ancak, Rahim ismiyle âhirette sadece müminlere merhamet edecek, isyankârlara ve dinsizlere hak ettikleri şekilde muamele edecektir.

Geçmiş asırlarda isyankâr ve zalim kavimlere verdiği cezalarla varlığını gösteren Cenab-ı Hak, asıl ve tam adaletini ise “Mahkeme-i Kübra”denilen mahşer meydanında gerçekleştirecektir. Boynuzsuz koyunun hakkının, boynuzlu olandan alınıncaya kadar, en ince teferruatına kadar gerçekleşecek hak alış verişi, insanlar arasında adalet tamamen tahakkuk edecektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap