Hayat

FİKİR VE İFADE HÜRRİYETİ- 1

Reklam

İnsanı, mahlukatın en şereflisi yapan ve diğer varlıklara üstün kılan sır, çok kapsamlı istidat ve kabiliyetlerle donatılması, hatta meleklere bile verilmeyen âlet ve duygularla techiz edilmesidir.

Bahsi geçen cihazlar içinde şüphesiz en önemlisi akıl nimetidir. Akıl, insanı sair hayvanlardan ayıran en ehemmiyetli farktır. Her ne kadar akıl hayvanlarda da var olduğu görülse de, son derece sınırlı ve muhakemeden yoksundur.

Halbuki, insana verilen akıl, fikir, şuur, idrak ve muhakeme kabiliyeti, sınırları ihata edilemeyecek kadar geniş bir muhtevaya sahiptir. Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek için verilen kabiliyetlerinin yanı sıra, insanın en önemli farklarından biri de, konuşma ve maksadını ifade etme melekesidir. Akıl ve konuşma melekesinden mahrum olan bir insan, insanı insan yapan değerlerin çoğundan mahrum demektir.

Asıl, insanı insan özelliğinde muhafaza eden sır ise, iman cevheridir. İman da aklı olana teklif edilir. Akıl baliğ olmayana veya akıl nimetinden yoksun bulunana teklif-i İlâhi terettüp etmez. Onlar imtihan sırrından muaf ve doğrudan cennete gidecek insanlardır.

Akıl nimetine sahip olduğu ve şu kâinattaki hikmetli intizamı kör gözleriyle gördükleri halde, âlemi sahipsiz, mâliksiz, tabiat ve tesadüfün oyuncağı zannederek, Allah’a iman cevherinden kendilerini mahrum eden kişiler ise, teklif-i İlâhiye isyan ve itaat etmeyişlerinin sonucu, cehennemin en alt tabakalarına yuvarlanmaktan kendilerini kurtaramayacaklardır. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle onlar “Hayvanlar gibi, belki onlardan daha aşağı ve şaşkındırlar.” Cehennem onlar için hazırlanmış bir azap memleketidir.

Aklın, iman ve itaat kısmıyla alâkalı kısmı böyle olmakla birlikte, insanın, insan olmaktan kaynaklanan bir takım hak ve hürriyetleri de vardır ve o haklar hem İslâm dininde, hem de modern hukukta koruma altına alınmıştır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap