Hayat

GÜNAH PSİKOLOJİSİ

Reklam

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık dünya memleketine gelen ve aklı başında olan her insan, nereden gelip nereye gittiğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu ve kimin kendisini buraya gönderdiğini kendisine sorar durur. Hayatı boyunca  iyi veya kötü bir çok hâl ve durumlarla karşılaşır.

İşte, bahsi geçen soruların cevabını, iyi ve kötünün ne olduğunu bildirmek için, bütün ümmetlere peygamberler tayin edilmiştir. Kaynağı vahiy olan kutsal kitaplarda, Allah’ın emrettiği şeyler iyi, yasak ettiklerinin de kötü olduğu öğretilmiştir.

Mukaddes kitapların en sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim ve son peygamber  Hazret-i Muhammed (asm), hayatın her alanı ile ilgili emir ve yasakları detaylarıyla açıklamış, hayır ve hasenata teşvikler yaparken, şer ve kötülüklerden kaçınmayı şiddetle emretmiştir. Günahlara karşı takva zırhına bürünmeye sevk ederken “Allah katında en makbulünüz, Allah’tan en çok korkanınızdır.”ferman etmiştir. Amel-i salihten önce şer ve fenalıkları def edip, onlardan uzak kalmayı üstün tutmuştur.

Günah, cezayı gerektiren amel, cürüm, seyyie, isyan, Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı hareket etmek olarak tarif edilir. Psikoloji ise, iyi veya kötü fiil ve amellerden sonra ruhun aldığı lezzetli veya elemli hâllerdir. İyilikte cennet misal manevi lezzetler, günah ve fenalıklarda ise cehennem gibi manevi elemler vardır. Âhiret âleminde ise, bunların ya mükâfatı ya da cezası olacaktır. Tercih de insanın kendisine aittir.

asyanur.info            samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap