Hayat

RİSALE-İ NURLARI ANLAMAK

Çağımız insanının en büyük problemi ve manevi buhran olan imansızlık ve iman zayıflığını gidermek ve tedavi etmek maksadıyla kaleme alınına Risale-i Nur tefsirleri, sahasındaki boşluğu doldurmuş ve manevi atom bombası gibi dinsizliğin temel taşlarını paramparça etmiştir. İnkârcılığın belini kırmış, Müslümanların kararan ufkunu aydınlatmış ve İslâm dünyasına ümit ışığı olmuştur.

Zamanımızda Kur’an’dan sonra en çok okunan kitap durumundaki Risale-i Nurların okunup anlaşılmasına, Bediüzzaman’ın ziyadesiyle önem verdiği eserlerindeki ikazlarından anlaşılıyor. “Risale-i Nurları okumak, benimle görüşmekten on defa daha fazla size fayda verir.”diyerek, şahsından çok Nurlara nazarları yöneltiyor. “Bir sene bu Risaleleri anlayarak ve kabul ederek okuyan adam, bu zamanın mühim ve hakikatli bir âlimi olabilir.”müjdesini veriyor.

Gerçekten, Risale-i Nurların okunup anlaşılması fevkalâde önemli bir hadisedir. Burada, Bediüzzaman’ın hizmetkârlarından Bayram Yüksel Ağabeyle ilgili bir hatırayı paylaşmak istiyorum. 1973 -1976 yılları arasında, üç sene boyunca kendisiyle Ankara’da hizmette beraber olduğumuz bu muhterem ağabeyimizden, hatırımda kalan ve yeri geldikçe sohbetlerde naklettiğim hatıralardan biri şöyledir: Bir gün Bediüzzaman, odasında Bayram Ağabeye mühim bir ders yapar. Bayram Ağabey, eletriklenmiş gibi anlatılan meseleyi öylesine kavrar ki, kendi kendine “Hah! Artık ben oldum.”diye düşünür. Kapıdan çıkınca ne okunduğunu hatırlamak ister, fakat hafızasında hiç bir şey kalmadığını hayretle fark eder. Aradan bir kaç gün geçince, Bediüzzaman Bayram Ağabeye bir ders daha yapar. “Anladın mı Bayram?”diye sorar. O da, anlamadığını söyler. Bir daha anlatır ama yine anlayamaz. Üçüncü kez anlatır ve yine anlayamadığını söyleyince bir tokat patlatır ve “Zaten, tam anlasa idin ‘Hah, artık ben oldum.’ deyip, beni terk ederdin.”diye, ilk yaptığı dersi hatırlatır.

Bu hatırada, önemli mesajlar vardır. Risale-i Nur her okuyuşta farklı pencereler ve farklı mânâlar açılan hakikatler manzumesidir. Hayatın sonuna kadar okuyup feyiz almaya devam edilmelidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları

Reklam

Yorum Yap