Hayat

NUR TALEBELERİ VE MANEVİ GÜZELLİK

Risale-i Nurlarla gerek okumak, gerek dinlemek veya yazmakla meşgul olan Nur Talebelerinde, diğer ehl-i imana kıyasla farklı bir nuranilik göze çarpar. Kızılay Meydanındaki kaldırımlardan bir sel gibi akan binlerce insanın arasından onları ayırt etmek mümkündür.

Sünnet-i seniyeye göre hayatını tanzim etmiş ve iman hizmetini hayatına gaye edinmiş olan Nur Talebeleri, içinde bulunduğu ortamda pırlanta misal gözde insanlar, lüks lâmbası gibi çevresine ışık saçan idealist dâvâ adamlarıdır. Onlar dış görünüşü ve zengin kültürüyle örnek ve modern bir Müslüman kimliğini oluşturur.

İzzet-i İslâmiyenin verdiği vakar ve ciddiyet içinde, mütebessim çehresiyle etrafına emniyet telkin eden bu insanlar, işlerinin ehli ve çalışkan bir kimliğe sahiptirler. Merhum Eşref Edip “Hiç bir Nur Talebesi yoktur ki, sınıfının en çalışkan ve en birinci talebesi olmasın.”demekle, onların bu özelliğini tarif ediyordu. Erkek olsun kadın olsun, lisan-ı halleriyle İslâm ahlâkını nefsinde yaşayan bu tip insanlara memleketimizin şiddetle ihtiyacı var.

Sözde değil, Müslümanlığı fiilen kendi nefsinde ihlâsla yaşayan insanlar çoğaldıkça, İslâmın yayılması da hız kazanacaktır. Zira, lisan-ı hal, her zaman lisan-ı kalden daha ziyade tesirlidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap