GÖKLER ÂLEMİNİN BURÇLARI
Tefekkür

GÖKLER ÂLEMİNİN BURÇLARI

“Yedi kat göğü tabakalar halinde  ve ahenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi:3)

Kâinatı yoktan var eden Yüce Allah’ın varlık ve birliğine en parlak sayfa olan gökler âlemine ibretle bakmaya, mukaddes kitabımız Kur’an-ı kerim’de sürekli dâvetler vardır. En küçük bir karışıklığa meydan vermeden intizamla varlığı devam eden gökler âlemi, çağlar boyu insanlığın dikkatini çekmiş ve incelemeye sevk etmiştir.

Avrupa Ortaçağ karanlığında yaşıyorken, İslâm dünyası ilimde zirvelere çıkıyor ve her ilim dalında keşifler yaptığı gibi, gök biliminde de asırlar boyu okunacak eserlere imza atıyordu. Uluğ Bey’in  gökyüzünü incelediği rasathanesi iz bırakan eserlerden biridir. Görünen semanın haritasını çıkarmaya muvaffak olmuştu.

“And olsun ki, dünya semasını Biz kandillerle süsledik.”ferman eden Cenab-ı Hak, güneşe ve parlak yıldızlara yemin ettiği gibi, yıldız kümeleri olan burçlar üzerine de yemin etmek suretiyle bizi dikkatle bakmaya dâvet ediyor. Kur’an-ı Kerim’de dört yerde burçlardan bahsedilmiş ve bir sureye burçlar mânâsında “Büruç”adı verilmiştir. Birinci ayeti “Yemin olsun burçlarla dolu gökyüzüne.”diye başlar. Burç; köşk, saray ve kalelerin yüksek geniş alanlı bölümlerine verilen isimdir. Semanın burçları ise, yıldız kümeleridir. Dünyadan bakıldığı zaman rahatlıkla görülen bu takım yıldızların bulunduğu daireye, burçlar mıntıkası denir. Toplam 12 burç vardır. Bunların altısı kuzey yarım küreden, diğer altısı güney yarım küreden görülür. Bu yıldız kümelerinin kendi içinde farazî hatlar çekildiği zaman ortaya bazı şekiller çıkar. Bu şekillerden dolayı onlara uygun isimler verilmiş: Koç burcu, Boğa burcu, Başak burcu, İkizler burcu, Aslan burcu, Yengeç burcu, terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu.

Bahsi geçen burçların, insan karakteri üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Her insanın ahlâk ve karakterini özel olarak yaratan ve veren Allah’tır. Ancak, mevsimlerin ve iklimlerin insan fizyolojisinde kısmen etkisi vardır. Bu itibarla, yıldızlara ve burçlara bakıp fal okuyanlar ve insanların geleceğiyle ilgili hüküm vermeye kalkanlar büyük günaha giriyorlar. Gaybı ve gelecekte başa gelecek şeyleri Allah’tan başka kimse bilemez. Sihir ve büyü yapmak, fal bakmak şeytanın pisliklerindendir. Yapanlar da, ona inananlar da Cehenneme atılacaklardır.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap