SEMAVÎ BURÇLAR VE DÜNYA
Tefekkür

SEMAVÎ BURÇLAR VE DÜNYA

Gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen ve güzelleştiren burçların, elbette inancımızla ilgili cihetleri vardır.

Asırlarca hakkıyla anlaşılamayan ve bu yüzden İsrailiyattan gelme hurafelere bulaşan bir konunun, nihayet Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından doğru izahı yapılmış ve müminler rahat bir nefes almıştır.

Bir vakit Sevgili Peygamberimize sorulmuş: “Dünya neyin üstünde duruyor?” “Dünya öküz ile balığın üstünde duruyor.”buyurmuş. Başka bir rivayette ise, bir seferinde “Öküzün üstünde” diğer seferinde sorulduğunda “Balığın üstünde duruyor.”demiş. Çok asırlar sonra anlaşılacak bir hakikati iki kelime ile söyleyivermiş. Bu hadisi, bir kısım âlimler anlamsız bulduğu için “Mevzudur, Resülullah’ın (asm) sözü değildir.”demişler. Bir kısmı da akıl dışı hurafeler uydurmuşlar. Meselâ, “Dünya dört bin bacaklı sarı bir öküzün boynuzları arasında olup, ara sıra sallandığında depremler olur.” diye söyleyenler olmuş. Balıkla da ilgili bir sürü hurafe şeyler söyleyip durmuşlar.

Bediüzzaman ise, bu hadisi üç cihetle yorumlayıp mânâ vermiştir: 1- İnsana müekkel Kirâmen Kâtibin melekleri olduğu gibi; dünyanın karalarına müekkel meleğin adı “Sevr” yani öküz, denizlerine müekkel meleğin adı “Hut” yani balıktır. Allah Resulü (asm), dünya bu iki meleğin nezaretindedir mânâsını kastetmiş.

2- Karada yaşayanların geçim vasıtası ve çiftçiliğin genel sembolü öküz, deniz sahillerinde yaşayanların geçim kaynağı ise balıktır. Ne zaman öküz çift sürmezse, balık da milyon yumurtayı birden yumurtlamazsa insan hayatı biter ve Yüce yaratıcı da dünyayı harap eder. Onun için dünya öküz ile balığın üstünde duruyor denilir.

3- Dünyanın güneş etrafında döndüğü yörünge bir ayna misalindedir. Gökyüzündeki burçlar onda yansır. Her ay dünya bir burcun yansıması üzerinden geçer. Bir defasında sorulduğunda dünya Boğa burcunun üzerinde, diğer defa sorulduğunda Balık burcu üzerindeymiş. Bediüzzaman tarafından asırlar sonra yapılan şu gerçekçi izahlar nerede, eskiden anlatılan o hurafe uydurmalar nerede? Evet, dinimiz aklın kabul etmeyeceği şeyleri insana teklif etmez. Yeter ki, dinde derinliği olan âlimler onu izah etsin.

asyanur.info

Reklam