DECCALİZMİN KADIN SİLAHI
Dünya

DECCALİZMİN KADIN SİLAHI

Reklam

Kadın; her şeyden önce annedir, eştir, kardeştir, haladır, teyzedir. Aile yuvasının temelini o teşkil eder. Çocuğun ilk terbiye edicisi annedir. Şefkat ve fedakârlık duygularının en zirvesi ona verilmiştir. Her türlü meşakkate ve zahmete katlananlar onlardır. Hadis-i şerifte “Cennet anaların ayağı altındadır.”müjdesi verilmiştir. Annenin çocuk üzerinde, babasından üç kat fazla hakkı olduğu bildirilmiştir.

Cahiliye döneminde kadın, alınan satılan bir mal ve hiç bir değeri olmayan bir meta hükmünde iken, İslâmiyet kadını lâyık olduğu yere yükseltti. Aile içinde onu baş tacı etti. Onu hor ve hakir görülmekten, incitilmekten ve aşağılanmaktan kurtardı. Kocası üzerine yüklenilmiş bir çok haklara sahip kıldı. Allah Resulü de (asm) “İçinizde hanımlarına karşı en iyi davranan benim. Eşinize iyi muamelede bulunun. Onların hak ve hukuklarını gözetin. Onları darıltmayın, incitmeyin.”emretti.

Modern cahiliye dönemi diyebileceğimiz âhirzaman ve dini dışlayan medeni eğitim, kadınları yuvasından dışarı çıkardı. Onun şeref ve haysiyetini ayaklar altına aldı. Deccalizm, insanlığı baştan çıkarmada ve ahlâken çökertmede, bir kısım kadınları sonuna kadar kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Her türlü reklâmlarda kadın faktörü öne çıkarılıyor. Araba lâstiklerinin reklâmında bile o var. Kadının cinsellik tarafı alabildiğine sömürülüyor. Fuhuş ve kadın ticareti bir sektör haline gelmiş. Gayr-ı meşru hayatları özendirecek yayınlarla aile kurumu temelinden sarsılıyor. Ciddi rakamlara ulaşan boşanma oranları ve serbest yaşamayı tercih edenler yüzünden, milyonlarca kadın başıboş kalıyor. Sosyal hayatta yaşanan acı olaylar ve namus kavramının zayıflaması, cemiyetteki ahlâki çöküntüyü beraberinde getiriyor. Böylece, hadis-i şeriflerde haber verilen kıyamet alâmetlerinden biri de çıkmış oluyor. “Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder.” Bunun yorumunu yapan Bediüzzaman “O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya’daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan bir erkek, kırk bedbaht kadınlara çoban olur.” (5. Şua)

Âhirzaman fitnelerinde bir kısım kadınların rol oynayacağı haber verildiğinden, deccal ve Süfyan fitnelerinden sonra, o tip kadınların şerrinden, fitnesinden, belâsından ve hilesinden Allah’a sığınılması emredilmiştir.

Cenab-ı Hak, her türlü âhirzaman fitnelerinden, belâ ve şerlerinden cümlemizi korusun ve muhafaza etsin, âmin.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap