DECCALIN MÜHİM KUVVETİ YAHUDİLER
Dünya

DECCALIN MÜHİM KUVVETİ YAHUDİLER

Ahirzaman fitnelerinin baş aktörü Yahudiler olacağı hadis-i şeriflerle haber verilmiş. Böyle bir hadisi Bediüzzaman 5. Şua’nın 14. meselesinde zikreder. “Deccalın mühim bir kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar.” Büyük deccal komünizmin fikir babalığını İngiliz Yahudisi olan Engels ile Alman Yahudisi olan Karl Marks yaptı. Onlar komünist felsefenin temellerini Allah’ı inkâr esasına bina ettiler.

Bediüzzaman der ki: “Her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, Komünist Komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan ‘Troçki’ namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın baş kumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan Leninden sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp, bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük deccal komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler ve sair hükümetlerde de ehemmiyetli sarsıntılar çıkardılar.”demektedir.

Günümüz dünyasında hemen hemen her ülkede medya tekelleri oluşturup, kadın faktörünü kullanarak ahlâksızlığın her çeşidini yaygınlaştıran, Amerika da dahil bütün hükümetleri istediği gibi yönlendiren, İslâm dinini terörle eş değer göstermeye çalışan, çoluk çocuk demeden Filistin ve Gazze’de devlet katliamı yapan, bütün dünyanın tepkisine aldırış etmeden sırtını Amerika’ya dayayıp terör estiren ve kendileri dışındaki milletlere köle nazarıyla bakan bu millet; yeryüzünde bozgunculuğa sebep olduğundan ve barışı reddettiğinden dolayı Allah’ın gazabını celp edecek ve kıyamet kopmasının mühim sebeplerinden biri olacaktır. Ancak kıyamet kopmadan dehşetli bir hezimet, mağlubiyet ve zilletin onları beklediği de, muhtelif hadislerin rivayetlerinden anlaşılıyor. Çünkü küfür devam etse de zulüm devam etmez ve Allah zalimleri asla sevmez.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap