DECCALIN ELİ DELİK, BİR GÖZÜ KÖRDÜR
Dünya

DECCALIN ELİ DELİK, BİR GÖZÜ KÖRDÜR

Yoruma muhtaç ve müteşabih olan böyle hadislere doğru yorumlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, ehl-i imanı hadislere karşı şüpheden ve inkârdan kurtarmıştır.

Meselâ “Ahir zamanda bir şahıs sabah kalkar, alnında bu kâfirdir yazısı bulunur.”hadisine “Acaip bir şahıs bu devletin başına geçer, ecnebilerin kasket ve fötr şapkasını giyer, cebren ve kanun zoruyla milletin başına geçirir demektir.”yorumunu yapar. Aynen öyle de; deccalın bir gözü kördür hadisine de, “Onun sadece bu dünyayı görecek bir gözü olup, âhireti görecek gözü olmadığına işarettir. Hem İslâm deccalının bir gözünün diğer gözüne nispetle kör hükmünde olduğunu, manyetizma gibi insanları etkisi altına aldığını ifade eder. Bir manevi âlemde onu gören ve onu bütün bütün münkir olduğunu bilen Bediüzzaman, bu inkârdan gelen bir cüretle camilere ve namaz kılanlara saldırdığını beyan eder.

Hazret-i Ali (r.a.) tarafından “Süfyan”lâkabı verilen İslâm deccalının, hadiste “Eli delik olacak.”hakikatine getirdiği yorum da çok enteresandır. “Bunun bir tevili şudur ki: Sefahat ve lehviyat için gayet israf ile, elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki: ‘Filân adamın eli deliktir.’ Yani, çok müsriftir. İşte, ‘Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak, insanların zayıf damarlarını tutup, kendine musahhar eder.’diye, bu hadis ihtar ediyor. ‘İsraf eden ona esir olur, onun damına (tuzağına)düşer.’diye haber verir.”

Kıyamet alâmetlerinden olan deccal ve Süfyan fitnelerinden Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin, âmin.

www.asyanur.info

Reklam

1 Yorum

Yorum Yap