Dünya

DÜNYA ÖYLE BİR METÂ DEĞİL- 1

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de devam ediyor.

Beşer tarihine dikkatli bir gözle bakıldığı zaman, semavi dinlerin getirdiği mesaja kulak verip, Allah’ı tanıyıp iman ve ibadet ederek sulh ve barış içinde geçen bir mazi yerine; ihtilâller, fesatlar ve savaşlarla geçen karışık bir tarihin yaşandığı görülecektir.

İlk çağlardan itibaren, insanın mahiyetindeki hayvanî duygular ve şeytanî hisler galebe çalarak, daima kuvvetli olanlar zayıfları ezmiş, zalimler mazlumlara dünyayı dar etmiştir. Gasp, garat, yağma, çapulculuk, haksızlık, zulüm, kin, nefret ve intikam gibi savaşlarla neticelenen olaylarla insanlık tarihi dolu ve lekelidir.

İnsanın bu vahşi ve hayvanî tarafını en iyi bilen Cenab-ı Hak, semavi dinler ve peygamberler göndererek, imtihan için yarattığı bu insanları, hayvaniyet mertebesinden insaniyet mertebesine çıkarmak istemiş. Bu sayede, insanlığın beşte biri hakka ve hidayete gelerek, insan nev’inin şerefini kurtarmış ve kâinatın yaratılış maksadına uygun bir neticenin gerçekleşmesine hizmet etmiştir.

İnsanlığın yüzde sekseninin bozulmasının ve cehenneme yuvarlanmasının yaratılıştaki hikmete zıt olmadığını belirten Bediüzzaman; kuluçkaya yatırılan yüz tane tavus kuşu yumurtasının seksen tanesi bozulsa ve yirmi tanesi yirmi tavus kuşu olsa, o yirmi yumurtanın sahibine getirdiği kâr ve kazanç, seksen yumurtanın verdiği zararı hiçe indirir örneğiyle izah etmektedir.

İnsanlık tarihinin fitneler, fesatlar, ihtilâller ve savaşlarla dolu olduğunu söyledik. O fitne ve savaşlara sebep olanlar ve dünyaya hâkim olma iddiasında bulunanlar bu gün dünyada değiller. Toprak altında ve kabir âleminde azap çekmekteler. Hayattayken kibirlerinden yanlarına yaklaşılamayan Firavunlaşmış ve Nemrutlaşmış olan bu insanlar, hor ve hakir bir halde, yerin karnındaki küçük cehennemde azap içinde azaba muhatap olmaktadırlar. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap