Hayat

ÇARESİ OLAN PROBLEMLER

Devletlerin, milletlerin ve cemaatlerin kendine göre az veya çok bir takım sıkıntı ve problenleri vardır. Zira, insan unsurunun olduğu yerde problemlerin olması normal bir durumdur.

Ancak “Bir dert bilinirse, devası kolaydır.”kaidesiyle, dertlere doğru teşhis konmalı ve doğru usullerle hal çaresi bulunmalıdır. Çünkü, yanlış ve bâtıl bir yolla, doğru bir neticeye ulaşılması aklen de imkânsızdır.

Bir başka husus, problem ve sıkıntıların altında ezilmemek ve bunalıp ümitsizliğe düşmemektir. Bediüzzaman “Çâresi bulunan şeyde acze, çâresi bulunmayan şeyde cezaa sarılma!”der. Meselâ, tedavisi mümkün olan bir hastalık karşısında yılgınlığa düşmek değil, Cenab-ı Haktan şifa niyaz edip sebeplere sarılmak gerektir. Fakat, ölmüş bir insanın başında feryat ve figan etmenin, saçı başı yolmanın da bir anlamı yoktur. Zira, çâresi yoktur.

Bu itibarla, bir takım sıkıntısı olan cemaatler ve toplulukların yapması gereken en önemli iş, evvela hastalığın ve problemin varlığını cesurca kabul etmek, sonra doğru teşhis ve doğru usullerle problemlerin çözülmesi ve düzeltilmesi cihetine gitmektir. Problemleri yok farz ederek mevcutla idare edenlerin akıbeti, zamanla silinip gitmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap