Risale-i Nur Hizmeti

TASAVVUF VE RİSALE-İ NUR FARKI

Tasavvuf yoluyla manevi kalbin manevi hastalıklarının izalesine çalışmayı sünnet, tarikat perdesi altında İslâmî farzlara ve sünnet-i seniyeye hizmetin vacip hükmünde olduğunu söyleyen Bediüzzaman, doğrudan doğruya imana hizmetin farz derecesinde önemli olduğunu ifade ediyor. Bu tarzın en büyük velâyet yolu olup, Sahabelerin yolu olduğunu beyan ediyor. Bu hakikate binaen, Nur Talebelerinin hizmet metodunun, Sahabe mesleğinin bu zamanda bir cilvesi olduğu tespit edilmiş oluyor.

Bu itibarla, Risale-i Nur’a talebe olmuş ve ondan feyiz almış olan hakiki şakirtler, daire haricinde nur armaya ihtiyaç hissetmezler. Mensubu oldukları dairenin en büyük velâyet yolu olduğunu bilir, sebat eder ve vazifemiz hizmettir deyip, hâlisen muhlisen çalışırlar.

Bununla birlikte, hem ilim hem fikir hem zikir hem dua hem ibadet hem dâvet gibi daha bir çok hakikatleri içine alan Risale-i Nurların okunması yanında, evrat ve ezkâr makamındaki tesbihatları, Büyük Cevşen içindeki duaları ve gecenin belli vakitlerinde kalkıp dua ve ibadette bulunmayı ihmal etmezler.

Böylece, başta Kur’an okunması ile beraber, Risale-i Nurların okunması ve sair evrat, ezkâr ve ibadetleriyle hem akıl hem kalp hem ruh hem sır hem nefis hem diğer duyguların canlanmasıyla kahramanâne maksadına yürüyen, iman ve Kur’an hizmetinde sebat edip, ehl-i dünya ve ehl-i dalâlete boyun eğmeyen, mesleğinden ve dâvâsından taviz vermeyip, manen dünyaya meydan okuyan Nur’un hakiki ve sâdık talebeleri, yapılan manevi tahribatı, Kur’an’ın mucizekâr manevi kılıcıyla tamir edeceklerdir. Sahabe mesleğine mensup olmanın hakkını vereceklerdir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap