Hayat

ÂSÂYİŞ VE NUR TALEBELERİ

Reklam

Cenab- Hak, insanları tornadan çıkmış gibi aynı mizaçta yaratmayıp, farklı karakterlerde halk ettiğinden, çeşitli tabakalar ve gruplaşmalar meydana gelmiştir. Birbirine yakın fikir ve meşrep sahipleri bir araya gelmiş, bazen tarikat ve bazen cemaat ünvanı altında gruplar oluşturmuşlardır.

Kendi sistemi içinde, şeyhe bağlılık esasına dayanan tarikatlar, bu memleketin bir gerçeği olduğu gibi, cemaatler de yaşadığımız toplumun bir neticesidir. Bu cemaatler içinde, Nur Talebelerinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü, cumhuriyet döneminin kaynağı dâhilde olan cereyanı, resmi makamların da bildiği gibi Nurculuktur.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sağlığından günümüze kadar nice engelleri aşarak gelen bu hareket, doğrudan doğruya iman kurtarmaya ve kuvvetlendirmeye dönük istikametli bir cereyan olmasına rağmen, uzun zamanlar boyunca devleti yönetenler tarafından bir türlü anlaşılamamış ve bu yüzden tehlikeli akımlar sınıfına dâhil edilmiştir.

Komünizm nasıl büyük bir tehlike olarak görülmüşse, Nurculuk hareketi de aynen onun gibi tehlikeli kabul edilmiş ve Nur Talebelerine her türlü sıkıntı, eza ve cefa reva görülmüştür. Bu haksız ve yersiz muamele uzun yıllar devam etmiş ve her fırsatta Nur Talebeleri dağıtılmaya çalışılmıştır. Bir kısım devlet görevlileri onları bölüp parçalamayı, devletin bekâsı için vazife bilmişlerdir.

Halbuki, Nur Talebeleri bu vatanın en sâdık ve samimi insanları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün fahri muhafızları, âsâyiş ve huzurun manevî bekçileridir. Bir asra yakındır âsâyişi bozucu hiç bir hareketin içinde olmamakla, bu hakikati fiilen ispat etmişlerdir. Lüzumsuz evham yüzünden onlara su-i zan ve suçlamalarda bulunmak, iftira ve bühtanın en büyüğüdür.

Nur Talebeleri, bu memleketin birlik ve beraberliğinin ve vatanın bölünmez bütünlüğünün çimentosudur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, hangi etnik kökene mensup olursa olsun, millet fertlerini aynı inanç ve din kardeşliğinde birleştirmekle bunu ispat etmişlerdir. Kendilerine reva görülen bu kadar kötü muamelelere rağmen, devlete küsmeyi akıllarına bile getirmemişlerdir. Zira, bu devlet de, bu vatan da hepimize aittir.

1986 yılından bu yana hak yerini buldu. Nur Risaleleri de, Nur Talebeleri de, resmen yasaklı olmaktan çıkarıldı. Her cihetle serbest hale geldi, elhamdülillah.

asyanur.info        samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap