İman ve İbadet

VAKTİN EVVELİNDE KILINAN NAMAZ

Cenab-ı Hakkın en razı olduğu amellerin başında, vaktin evvelinde kılınan namaz olduğunu ve geciktirilmemesini haber veren Allah Resulüne (asm) her cihetle tabi olan Bediüzzaman Hazretleri, namaz hususundaki hassasiyeti çok önemlidir.

Bayram Yüksel Ağabeyden dinlediğim muhtelif hatıralarından birinde şöyle anlatıyordu: “Emidağ’dan Bolvadin’e giderken, namaz vakti girse saatine bakar, hemen arabayı durdurur, ezanla birlikte namazını kılardı. On dakika sonra Bolvadin’e girmek mümkün olduğu halde, namazı tehir etmezdi. “Vaktin evvelinde kılınan namaz salât-ı kübradır.”derdi. Ve şu misali veriyordu: “Nasıl ki, yemek için çağrıldığı zaman hemen koşup gelen askerler en iyi yerinden yer. Geç kalanlar karavanın dibinde kalanlarla yetinirler. Namaz dahi öyledir.”

“Vaktin evvelinde kılınan namaz için Allah’ın rızası, sonrası için affı vardır.”buyuran Allah Resulü (asm) bu mânâya işaret ediyor.

Namaz o kadar önemli bir ibadet ki hadis-i şerifte “Çocuk yedi yaşına geldiği zaman, ona namazı öğretin. On yaşına geldiği zaman kılmazsa hafifçe döverek korkutun.”emredilmekle, çocuğun o yaşlarda alıştırılmasının zarureti ifade edilmiştir. Zaten ağaç yaşken eğilir. Belli bir yaşı geçtikten sonra, kendi çocuğumuz dahi olsa, zamanında yeterli eğitim verilmediği takdirde eğmek ve namaza alıştırmak mümkün olmadığı görülmektedir. Onun için vaktinde gerekli ilgiyi göstermek lâzımdır.

“İki vakit arasında, beşeriyet icabı işlenen günahlara, kılınan namaz kefarettir.”hadis-i şerifini dikkate alarak, Allah’a karşı kulluğumuzda hassasiyet göstermek, İslâmiyette önemli bir esastır.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap