İman ve İbadet

GÖZ NURU NAMAZ

Reklam

“Bu dünyada bana üç şey sevdirildi, biri de gözüm nuru namazdır.”buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), ibadetler içinde namazın önemini nazara vermektedir.

Bediüzzaman Hazretleri de “Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır.”der. Namazı bu kadar önemli kılan husus ise, onun bütün ibadet çeşitlerinin bir nevi fihristesi ve özeti hükmünde olmasındandır.

Namazını kılan bir insan, hem Yaratıcısına karşı en mühim kulluk vazifesini yerine getirmiş hem de insanlık icabı işlemiş olduğu günahların manevi kirlerinden temizlenmiş olur. Böylece huzur ve rahata kavuşmuş olur.

Namaz kılan bir insan, Kâinat Sahibinin ve her şeye gücü yeten bir kudretin önünde el bağlayarak, gücü yetmediği ihtiyaç ve arzularının giderilmesini ister. Ondan yardım diler ve gönlünü Ona bağlar. Sonsuz feza boşluğunda, minicik bir gezegen üzerinde Rabbine el açan, boyun büken zayıf insan, bütün âcizliğine, fakirliğine, çâresizliğine ve hiçliğine rağmen öyle yükselir ki, Allah’ın yeryüzünde halifesi ve muhatabı olma makamına erişir. Sevgili Peygamberimiz (asm) “Her hangi biriniz namaz kıldığında, Cenab-ı Hakka münacat halindedir.”buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir.

Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Zira O, hiçbir şeye muhtaç değildir. İhtiyaç içinde olmaktan münezzehtir. Ancak, bizim ibadete ihtiyacımız vardır. İbadet ise, manevi hastalıklarımıza ilâç hükmündedir.

İbadet, Cenab-ı Hakkın emir ve yasaklarının tamamına itaat etmekten ibarettir. Namazın bu ibadet bütünlüğü içinde ayrı bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz “Kulun Allah’a en yakın olduğu hâli, secde anındaki hâlidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir.”gibi bir çok hadisleriyle buna işaret etmiştir.

“Namaz, kulu bütün kötülüklerden alıkoyar.”buyuran Cenab-ı Hak, namaz ve zekâtı bazen beraber, bazen de ayrı ayrı emretmiştir.

Hayatı boyunca en çok namaz üzerinde duran Sevgili Peygamberimiz (asm), vefat etmeden önce “Benden ümmetime selam söyleyin, sakın namazı terk etmesinler.”diye üç defa tekrar etmesi ne kadar anlamlıdır!

Üç ayların başladığı bu günlerde, bahsi geçen hakikatleri dikkate alarak, namaz hususunda daha bir gayretli olmak, dünya ve âhiretimiz için saadetimize vesile olacaktır, inşaallah.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap