İman ve İbadet

MANEVİ KALBİN NEFSE HÂKİM OLMASI- 2

(Dünden devam)

İnsanın mahiyetinde kalp bir kumandan, nefis ise bir hizmetkârdır. İnsanda kalp hâkim ise, o insan nefsine biner ve onu Allah’ın razı olduğu işlerde istihdam eder. İman zayıflığından dolayı kalp geri planda kalır, nefis hâkim durumuna çıkarsa, o zaman nefis insana biner ve şeytanın emrettiği rezil işlerde insanı perişan eder. Hem dünyasını hem de âhiretini mahveder. Ayet-i kerimede “Nefsinin arzu ve hevasını İlâh edinen şahsı gördün mü” hakikati bu mânâya işaret eder.

Haram ve helâl demeden her lezzetli şeyin peşinde koşan nefsi frenlemek ve onu itidale getirmek insanın en önemli vazifesidir. Bu suretle, cehennem ateşinden kurtulup cennete gidebilmesi mümkün olur. Haramlardan sakınmanın ötesinde, helâl olan lezzetleri dahi şükür makamında takip edebilir. O da, helâlinden kazanarak, israf etmeden ve başkalarının gıpta damarını çekmeden olmalıdır.

Bahsi geçen hakikati Bediüzzaman Hazretlerinin naklettiği bir hadise ne güzel anlatır: Şah-ı Geylâninin yetiştirmesi için ihtiyar bir kadın, bir tek çocuğunu onun medresesine gönderir. Bir zaman sonra ziyaretine gittiğinde, çocuğunun odasında kuru ve küflenmiş bir ekmek yediğini görür. Riyazetten dolayı iyice zayıflayan çocuğuna çok fazla acır. Şikâyet etmek için şeyhin odasına  çıktığında, onun kızarmış bir tavuk yediğini görür. “Ya şeyh! Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen burada tavuk yiyorsun.” diye sızlanır. Şeyh-i Geylâni o pişmiş tavuğun kemiklerine “Kum biiznillah!” der. O yenilmiş tavuk canlanarak tabaktan dışarı atlar. Harika bir keramet gerçekleşir. Şeyh Abdulkadir-i Geylâni : “Ne zaman senin çocuğun da bu dereceye gelirse, o da tavuk yesin.” der.

Şeyhin kastettiği mânâyı Bediüzzaman şöyle yorumlar: “Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.”

Evet, kalbin nefse hâkim olması, dünya ve âhiret saadetinin temel taşlarından birisidir. Cenab-ı Hak, cümlemizi nefsine hâkim olan bahtiyar kullarından eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap