Allah’ın razı olduğu hayırlı ameller pek çoktur. Allah’ı razı etmek mü’min olan insanların hayat gayeleridir. Onu razı etmeyecek olan işlerden alabildiğine kaçınmak gerekir. Çünkü, bu hayat imtihanı bir defaya mahsus…

Âhirzaman denilen en dehşetli zamanın hayat şartları içinde, yeteri kadar ilgi gösteremediğimiz konulardan biri de çocuklardır. Göz bebeğimiz gibi koruduğumuz ve kendimizden daha üstün olsun diye gayret gösterdiğimiz yavrularımıza -anneler…

“Onların işleri kendi aralarında istişare iledir.”ayet-i kerimesi, hayatın her alanını kaplamaktadır. Bu itibarla, meşveret, devlet kademesinden aile içi istişarelere kadar uzanmaktadır. Ekser problemler, istişare etmeden hareket etmekten kaynaklanmaktadır. İstişarede Allah’ın…

Al-i İmran Suresi 200.ayet meali “Sabırlı olun, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.”buyrulmaktadır. Yediğimiz hormonlu yiyecekler, İnternet, televizyon, ceptelefonu ve sair teknik cihazlardan etkilenen insanlar, her an patlamaya müsait barut fıçısı gibi…