Hayat

AİLE İÇİ MEŞVERET

Reklam

“Onların işleri kendi aralarında istişare iledir.”ayet-i kerimesi, hayatın her alanını kaplamaktadır. Bu itibarla, meşveret, devlet kademesinden aile içi istişarelere kadar uzanmaktadır.

Ekser problemler, istişare etmeden hareket etmekten kaynaklanmaktadır. İstişarede Allah’ın rahmeti, ferdî harekette ise hüsrana uğramak ihtimali vardır.

Aile hayatında çoğu zaman erkek hâkimiyet kurmak istemesinden dolayı istişareyi ihmal ederse, bir çok meselelerin sorun olarak ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Kazak erkek olacağım derken, ailenin düzeni yara alır. Zira, istişare aile fertlerine değer vermeyi netice verirken, ferdî hareket ve kararlar karşılıklı saygıyı zedeler. Herkes başına buyruk hareket etmeye kalkışır ve düzen bozulur.

Kadının, evde üstünlük kurma sevdasına kapılması ise, başlı başına bir felâkettir. Kocasına kocalık yapmaya kalkan kadınlar, ailenin altına dinamit koyarlar da, farkına bile varmazlar. Böyle bir tablo içinde yetişen çocuklar da kimseyi dinlemez hale gelirse, o zaman aile hayatı bir nevi cehenneme döner. Herkes o evden kaçmaya çalışır.

Böylesine herkese azap veren bir ev manzarasından kurtulmanın tek yolu, aile içi istişareler yaparak herkese değer vermek, istişareyi yaşayarak öğretmek ve ne yapılması gerekiyorsa birlikte karar vermek ve böylece Allah’ın rızasını kazanarak, aile hayatını manevi bir cennete dönüştürmektir. Velhasıl, meşvereti hayatımızın her alanına hâkim kılmaktır.

asyanur.info     samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap