Hayat

OKUMAYI SEVMEK VE SEVDİRMEK

Bediüzzaman Hazretleri, yazdığı Nur Risaleleriyle hem gençliğe hem de millete okumayı sevdirdi. İdeolojilerin moda olduğu 1980 yıllarına kadar, en çok Nurcularla solcular kitap okurdu. İdeolojilerin iflas etmesiyle bir kısım solcular kitap okumaktan uzaklaşıp, nefsin hayvanî duygularının peşine düştükleri halde, Nur Talebeleri okumaya devam ettiler. Okumak onların değişmeyen yaşam biçimleri oldu.

Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem!”dediği Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Okuyamamaktan kork!” gibi beyanları Nur Talebelerı için bir pusula ve kamçı vazifesi gördü. Nur Talebeleri, Risale-i Nur’ları ve onları referans alan kitapları hem okudular hem de yazdılar. Böylece, sayısını bizim de bilemediğimiz yüzlerce ve binlerce dergi ve kitaplar vücuda geldi.

Nur Risaleleri, bitmeyen bir ilham kaynağıdır. Onlara elini atan, yapışan kurtulduğu gibi, yazmak için bir şevk ve heyecan da bulur. Zira onlar, paha biçilmez bir hazine gibidir. Bu mânâyı Bediüzzaman, Hulusi Yahyagil Ağabeye “Kardeşim! Eğer siz eski zamanda dünyaya gelseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürünerek de olsa gelir, bu hakikatleri öğrenmeye çalışırdınız. Şimdi ise, kıymetini tam takdir edemiyorsunuz.”demiş. Yani, onun üzerinden gelecek nesillere önemli bir mesaj göndermiş.

“Günde on sayfa okuyan, kendini muhafaza eder. On beş sayfa okuyan şevke gelir. Yirmi sayfa okuyan hizmet eder.”diyen Zübeyir Ağabeyin bu ifadeleri, günlük Risale okumalarında bize rehber olmalı ki, bu hakikatleri takdir ettiğimiz hususunda bize ölçü olsun.

NOT: Bütün gönül dostlarımızın Kurban Bayramlarını en kalbi duygularla tebrik eder, İslâm âlemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-I Hak’tan niyaz ederim.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

 

Reklam

Yorum Yap