Hayat

NUR MESLEĞİNE SADÂKAT

İslâm dininin yayılması ve yaşanması için, Asr-ı Saadetten günümüze kadar, kitap ve Sünnete dayalı çeşitli mezhep ve meslekler teşekkül etmiş, Müslümanların istikamet dairesinde hayatlarını sürdürmelerine vesile olmuşlardır. Allah hepsinden razı olsun.

Ahirzamanın en dehşetli fitnelerinin hüküm sürdüğü bir sırada, Kur’an nurlarına aynalık eden ve Müslümanların zedelenen imanlarını kuvvetlendirmek için, Risale-i Nur tefsirlerini kaleme alan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, acz ve fakr, şefkat ve tefekkür esaslarına bina ettiği ve siyaset, diyanet, cihad ve saltanat dairelerini de içine alan Nur mesleğini ortaya koydu.

Altı bin sayfalık Nur Külliyatına serpiştirdiği mesleğinin esaslarına sadâkatle bağlı kalmayı, talebelerinden ehemmiyetle istedi. “Cadde-i Kübra-yı Kur’aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.”diyerek bu noktaya büyük önem verdiğini belirtti.

Zamanla Müslümanlar arasında farklı mezhep ve tarikatlara mensubiyet mânâları meydana geldiği gibi; Risale-i Nur dairesinde de mesleği farklı anlamalardan kaynaklanan gruplaşmalar oluştu. Aynı eserlerden istifade eden bu grupların hepsini saygıyla karşılıyor ve hizmetlerini tebrik ediyoruz.

İşte bu grupların içinde, Risale-i Nurlarla iman hizmetini asıl yapmakla birlikte, Nur mesleğini korumakta ve doğru anlayıp tatbik etmekte, Yeni Asya ekolünün ayrı bir yeri ve değeri vardır. Şimdiye kadar mesleğe sadâkatte isabeti, tarihî olayların tasdiki altındadır. Şahıs hâkimiyetinden, şahs-ı manevi ve meşveret hâkimiyetine terakki eden bu ekol, Bediüzzaman’ın “İhlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şâkirtlerdir. Ne kadar az da olsalar, mânen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.”tespitlerine mazhar olacaklardır, inşaallah.

Mesleğin temel esaslarını aynı anlamada ittifak halinde olan bu cemaatin, teferruat ve tatbikatta nüans farklılıkları olması, fikir ve meşveret zenginliğinin alâmetidir. Ana konularda fikir birliği içinde  olan cemaatler, prensip olarak elbette sıhhatli bir büyümeye namzettirler.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap