Hayat

HEDEFE KİLİTLENMEK

Hepimizin bildiği gibi hedefe kilitlenme, bir savaş uçağının veya bir füzenin vurmak istediği hedefi yakaladığı zaman ona kilitlenmesi, bundan sonra hedef vuruluncaya kadar, her şeyin bilgisayar sistemiyle otomatik olarak işlemesidir.

Belli bir hedefe yönelmiş idealist dâvâ adamları, bu misal gibi hedefine kilitlenip, bütün dikkatini ona yoğunlaştırarak, her türlü engelleri aşarak maksadına ulaşmak durumundadır. Yoksa teferruatta boğulan ve himmeti dağılan insanlar hedefine ulaşamazlar.

Bütün peygamberlerin ve onların vârisi durumundaki âlimlerin veya dünyevî bir maksat için dahi olsa muvaffak olmuş insanların ve cemaatlerin hayatları incelense, bu sırra uygun hareket ettikleri görülecektir.

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), umum insanlığın hem dünyevî hem de bilhassa uhrevî saadetlerini temin maksadıyla, Allah’ın varlık ve birliği başta olarak, bütün iman esaslarını âleme ispat ve ilân ettiği zaman, kendisini yolundan döndürmek ve dâvâsından vazgeçirmek için çeşitli câzip teklifler yapmışlardı. “Reis olmak istiyorsan, başımıza reis yapalım. En güzel kızlarımızı verelim. Kureyş hazinelerinin anahtarlarını sana teslim edelim. Yeter ki dâvândan vazgeç. Bizi atalarımızın yolundan döndürmeye çalışma.” Amcası Ebu Talip aracılığıyla yapılan bu tekliflere “Vallahi amca! sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız, ben bu dâvâdan vazgeçemem.Ya bu dini ben Allah’ın izniyle dünyaya hâkim kılarım ya da bu yolda ölürüm!” diye cevap verdi. Bu çok kararlı ve inançlı tavrından dolayı, Ebu Talip tekliflerden vazgeçmiş ve nihayetinde Allah Resulü (asm), izn-i İlâhi ile dinini âleme hâkim kılmış ve kısa bir zamanda sonra büyük bir İslâm devleti kurulmuştu.

Hedefine kilitlenen Allah Resulünü (asm), ne dehşetli tehditler ve ne de câzip teklifler yolundan döndürememiş, böylece asırlar boyu gelen ümmetine mükemmel bir örnek olmuştur. İslâm’a hizmet dâvâ edenlerin bu duruştan alacakları çok dersler vardır. Evet, bu zamanda iman ve Kur’an hizmetine her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap