ŞÜKÜRSÜZ VE DUASIZ KALDIRILAN SOFRALAR
İman ve İbadet

ŞÜKÜRSÜZ VE DUASIZ KALDIRILAN SOFRALAR

İnsanın halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd ehemmiyetli bir ölçü ve göstergedir. Çünkü, bir elmayı yiyen ve  “Elhamdülillah” diyen adam, o şükür ile ilân eder ki “O elma, doğrudan doğruya  dest-i Kudretin (Kudret elinin) yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir.”demesiyle ve itikad etmesiyle her şeyi, cüz’i olsun külli olsun; Onun dest-i Kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetinin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi, şükürle beyan ediyor.” (Mektubat s. 350)

“Enva-ı zihayat (bütün canlılar) içinde en ziyade rızka muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına (isimlerine) cami bir ayine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek âletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir (yaratmıştır). Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddi ve manevi rızkın envaına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu camiiyete göre en âlâ mevki olan ahsen-i takvime (en güzel bir şekle) çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i safiline (aşağıların en aşağısın a) düşer, bir zulm-ü azimi irtikap eder.” (Mektubat s. 351)

Bahsi geçen hakikatlerle bizleri irşat eden ve şükrün en güzel ve özet tarzının namaz olduğunu ifade eden Bediüzzaman’ın bu beyanlarını bilenler, hiç şükür ve hamd hakikatine ilgisiz kalabilirler mi? Yemeğin başında dua eden Hristiyanlara zıt olarak, sonunda dua eden ve Allah’ın sayısız nimetlerine mukabil, minnettarlığını sadece Ona arz eden biz Müslümanlar, sofralardan duasız kalkabilir miyiz?

Nur dershanelerinde ihmal edilmeyen bu hususun, evlerde unutulması veya ihmal edilmesi doğru olur mu? Duasız kaldırılan sofralar, yeni nesilleri de aynı gaflete alıştırmaz mı? Buna binaen, Risale-i Nurlardan tahkiki iman derslerini alan Nur Talebeleri, her konuda olduğu gibi, bu önemli konuda da ailesine ve topluma güzel bir örnek olmalıdır. Allah bu konuda da gayretimizi arttırsın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap