İman ve İbadet

RAMAZAN KUR’AN AYIDIR

“O Ramazan ayı ki, Kur’an o ayda indirilmiştir.” (Bakara Suresi ayet:185)

Peygamberliğine yakın sık sık Hira mağarasına çekilerek, Allah’ın kudret ve azamet delillerini düşünen ve insanlığın manevi kurtuluşu için çareler arayan Sevgili Peygamberimiz (asm), yine Hira mağarasında bulunduğu bir sırada, çok güzel bir insan suretinde Hazret-i Cebrail (as) kendisine ilk defa göründü ve Ona (asm) “Oku” dedi. “Ben okuma bilmem.”diye cevap verdi. Tekrar “Oku”dedi. O yine “Ben okuma bilmem.” dedi.. Sonra mübarek başını koltuğunun altına alarak hafifçe sıktı ve yine “Oku”dedi. Bu sefer “Ne okuyayım?”diye sordu. Hazret-i Cebrail (as) “Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ki, o insanı bir kan pıhtısından yarattı.”diyerek Alâk Suresinin ilk altı ayetini ona vahyetti. Böylece Kur’an-ı Kerim’in indirilmesine başlanmış ve peygamberlik denilen ağır vazife Sevgili Peygamberimize (asm) yüklenmeye başlanmış oldu. Ramazan ayının bir Kadir Gecesiydi. Bu vahiy gelmesi yirmi üç sene devam etti. Kur’an sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın kurtuluş reçetesiydi. Ona tâbi olanlar kurtulacak, sırt dönenler ise, muhtelif derecelerde dünya ve âhirette felâkete uğrayacaklardı.

İşte, böylesine önemli olan Kur’an-ı Kerim’in indirilişi Ramazan ayında başladığı için, Ramazan Kur’an ayıdır. Müminler bu ayda Kur’an-ı Kerim’i daha fazla okurlar veya hafızlardan dinlerler. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ı dinlerken, taze nazil oluyor gibi veya Peygamber Efendimizden (asm) dinler gibi yahut Hazret-i Cebrail’den (as) veya doğrudan Cenab-ı Haktan dinler gibi manevi bir hal içinde olmak şeklinde, ulvî bir vaziyete bürünmeyi tavsiye etmektedir. Elbette bu hallerden hangisine uygun bir hal içinde olunsa, onun sevap derecesi de farklı olacaktır. Allah (c.c.) istifade derecemizi ziyade etsin, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap