Kabre Gülerek Girenler

SU İÇER GİBİ KOLAY BİR ÖLÜM- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

İsmail Öztürk Ağabey, işte bu mesut ve mutlu sona nail olanlardan biriydi. Onu ilk defa 1998 yılının Nisan ayında tanımıştım. Dâvet üzerine gittiğimiz Avustralya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Sydney’de yaşıyordu. Yeni Asya Nur Talebeleri, bu şehirde büyük bir hizmet meydana getirmişlerdi. Haftanın altı günü Risale-i Nur dersi okuyorlardı. Yetişkinlere dönük derslerin yanı sıra, gençlik dersleri ve İngilizce Risale- i Nur dersleri ile Oburn dershanesi cıvıl cıvıl kaynıyordu.

Araştırmacı kameraman Ahmet Genç Ağabeyle bu kıt’aya birlikte gitmiştik. Bediüzzaman Hazretlerini hayatta iken gören ve duasını alan merhum Cemil Çelik Ağabey de Almanya’dan buraya gelmiş ve bize katılmıştı. İsmail Öztürk Ağabey, vakit girince hemen ezan okur, vaktin evvelinde cemaatle namaz kılmaya öncülük ederdi. Namaza çok titiz ve dikkatli bir özelliği vardı. Değerli ehl-i hizmet kardeşimiz Halil Yıldız’ın da kayın pederi olurdu. On gün süren Sydney misafirliğimizde bizi hiç bırakmadı ve her programa katıldı. Dokuz yüz kilometre uzaklıktaki Melbourne yolculuğumuzda da bizimle birlikte geldi. On bir gün kaldığımız bu şehirde de her programın içindeydi. Din aşığı, Risale-i Nur aşığı samimi bir mümindi.

2002 yılı Nisan ayı başında geldiği Ankara’da, yakalandığı bir hastalığın tedavisi ile uğraşıyordu. Her şeyi bir sebebe bağlayan Cenab-ı Hak, İsmail Ağabeyin vefatını o hastalığa bağlamıştı. Son bir ayını hastahanede geçiren ağabeyimizi sık sık ziyaret ediyor ve Hastalar Risalesindeki derslerle teselli ediyorduk. Hastalığından şikâyet ettiğine hiç rastlamadım. Vefatından bir gün önce yine ziyaret ettik. Ölümün gölgesi artık üzerine düşmüş gibiydi. Bir hafta sonra Almanya’ya gideceğimizi söyleyerek helâlleştik ve vedalaştık.

Cuma günü sabahı saat sekiz otuzda, başında okunan Yasin-i Şerifi dinleyip duasına amin diyen İsmail Öztürk Ağabey, kendisine telkin edilen Kelime- i Şehadetleri söyleye söyleye, bir bardak su içer kolaylığında ruhunu Rahmana teslim ediyor ve Ankara Güdül ilçesi Sorgun beldesindeki kabristana defnediliyor. Ona ne mutlu! Nasıl yaşadıysa öyle öldü ve öyle de dirilecek, inşallah. O da, kabre gülerek girenler arasına katıldı. Ruhuna binler Fatihalar…

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap