Kabre Gülerek Girenler

ÖLÜM GERÇEĞİNİN GÜZEL YÜZÜ- 1

İstikbalden gelip hazır zamana uğrayarak maziye dökülen ve yine istikbale dönüşen zaman nehri içinde hayata gözlerini açan ve canlılar dünyasının en şerefli varlıkları olan insanlar; bir kervan gibi dünya misafirhanesine uğrayıp geçici bir hayata mazhar olduktan sonra, yine bir kervan gibi ölümle başka bir âleme doğru yolculuklarına devam ediyorlar.

İradesi dışında geldiği bu dünyada, iradesi dahilinde severek yaşadığı hayat içinde, insanın en çok korktuğu hakikat ölüm gerçeğidir. Her şeyden daha fazla değer verdiği ruhunu kaybetme endişesinin verdiği elemi tarif etmek kat’iyen mümkün değildir. Hele ebedi bir hayat ve âhiret âlemine inancı yoksa, bu hal cehennem azabından daha beter bir acı ve elemdir.

Hayatı sadece bu dünya yaşantısından ibaret zanneden ve ölümle her şeyin biteceğini ve sonsuza kadar yok olup gideceğini tevehhüm eden inanç mahrumu insanlar, sonu hiçlikle bitecek bir hayatın ızdırap  ve elemlerini hissetmemek için, başlarını deve kuşu gibi gaflet ve eğlence kumuna sokmaları ve aklını uyuşturarak geçici bir rahatlama sağlamaları, ancak şeytanca bir avunma ve aldatmadan ibarettir.

Sonsuza kadar ebedi bir hayat sürmeyi aşk derecesinde arzu eden, fakat fânilik damgası yüzünden ölümle hayatı kesintiye uğrayan insanlara, özellikle ehl-i iman olanlarına binden fazla ayet-i kerimeyle bâki bir hayatı ve daimi bir cenneti müjdeleyen Kur’an- Kerim, insanların en çok korktuğu ölüm gerçeğini de güzelleştirmiş ve o karanlık korkunç perde arkasındaki nurlu hakikatleri nazara vermiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap