Kabre Gülerek Girenler

ÖLÜM GERÇEĞİNİN GÜZEL YÜZÜ- 2

Risale-i Nur tefsirlerinde ölüm gerçeğini en güzel bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri, hayata nazaran korkunç ve ürkütücü olan ölümü âdeta sevdirmiştir. Meselâ: “En evvel, herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım, nur-u Kur’an ile gördüm ki, ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de, fakat mümin için asıl siması nûrânîdir, güzeldir, gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat’i bir sûrette ispat etmişiz.

Sekizinci Söz ve Yirminci mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi, ölüm, idam değil, firak (ayrılık) değil, belki bir hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir. Ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Berzah âlemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Ve hâkezâ, bunlar gibi hakikatler ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihette müştakâne mevtin (ölümün) yüzüne baktım. Ehl-i tarikatça râbıta-i mevtin bir sırrını anladım.” (Lam’alar s. 232)

Bir yayladan diğer bir yaylaya intikal eden göçebeler gibi, dünya yaylasından âhiret yaylasına göç eden ve dünyanın bin sene mes’udâne hayatı bir saatine denk gelmeyen cennetin ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat Cenab-ı Hakkın cemalini seyretmeye bedel olamayan bir Cemil-i Zül Celâlin rahmet dairesine geçmek ve zahmetler memleketinden, saadetler ülkesine göçmek gibi hakiki mânâları içinde barındıran ölüm gerçeği, korkutan değil, bilâkis sevilmeye lâyık olan hakiki güzel yüzüdür. Bundan dolayıdır ki ölüm, ehl-i iman olanları değil, ehl-i dalâlet ve gafleti korkutan dehşetli bir hakikat konumundadır.

Bu günlerde birbirine yakın aralıklarla  vefat eden ve saliha hanımlar silsilesinden olan bazı dostlarımızın annelerinin göç kervanına katılmaları, şu makaleyi yazmamıza vesile oldu. Aynı şekilde, orta yaşlardayken âniden vefat haberini aldığımız ve talebelik yıllarımızda bizde çok emeği ve hakkı olan dayımın eşi Zehra yenge de, âhiret yurduna göç edenlerden oldu. Kendisi gibi yetiştirdiği saliha kızları ve dindar damatları gibi geride bıraktığı yakınları, onun amel defterine daima sevaplar gönderecek bahtiyar bir hanım oldu. Ona ne mutlu! Nasıl olsa bir gün bu dünyadan gidilecek. Önemli olan kazanarak gidebilmektir. Onun ve diğer vefat etmiş bütün müminlerin kabirleri pür nur, mekânları cennet olsun, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap