Siyaset

RESMİ İDEOLOJİ VE BEDİÜZZAMAN

Reklam

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, yaşadığı dönemin şartları içinde, takındığı hakka ve doğruya dayalı tavır ve icraatları ile değerlendirmek, onu doğru anlamayı netice verecektir.

O günün şartları içinde bir kısım hocaları, âlim ve şeyhleri maksadına âlet eden hâkim güçlerin tahripkâr rejimiyle fikren mücadele yerine, teslimiyetçi bir tavrı tercih eden bir kısım âlimlerin aksine; hem radikal metodu hem de teslimiyetçi tavırları reddeden orta bir yol takip ettiği görülüyor. Yanlışa muhalefet var, fakat kuvvet kullanarak değil, fikren ve ilmen kabul etmemek tarzında. Bu bir tarz ve usuldür ve Bediüzzaman’a hastır. Bu usulü bir kısım Müslümanlar, pasiflik ve ürkeklik olarak kabul edebilir. Fakat, aradan geçen bir asra yakın bir zaman zarfında, uzun vadeli bir metot olan ve milleti irşat ve tenvir eksenine oturan bu usulün haklılığı ve doğruluğu ortaya çıkmıştır.

“İşlerin hayırlısı vasat olanıdır.”hadis-i şerifini mesleğine esas alıp, ifrat ve tefritten uzak kalan ve “Hakkın hatırı âlidir, hiç bir hatıra feda edilmemek gerektir.”ölçüsünü rehber yapan ve “Gerçek âlim, zalim hükümdarlara doğruları söyleyebilendir.”prensibini şiar edinen Bediüzzaman’ın yolunu takip ettiğini söyleyen talebelerinin tarzı ve yanlışa karşı muhalefet çizgisi böyle olmalıdır. Resmî ideoloji ile barışıp teslim olmak yok, ama radikal usullerle isyan ve başkaldırmak da yok.

Misal olarak; Şeyh Said’in tarzı radikal olup nihayeti idam olmak, ilk Diyanet İşleri Başkanının tarzı ise, devlet imkânlarından alabildiğine yararlanmak idi. Bediüzzaman’ın tarzı ise, fikren yanlışa muhalefetini net bir şekilde ortaya koyup mücadeleye devam etmek, fakat idamdan kurtulmakla beraber, devlet imkânlarından mahrumiyete, sürgün ve hapislere katlanmak şeklindedir.

Kendisine yapılan cazip teklifleri kabul etseydi, rejim onu ihya ederdi. Fakat o zaman da, Risale-i Nur’la yapılan iman hizmeti ortaya çıkmazdı. Rejimin kontrolüne girmek durumunda kalırdı.

İşte, Nur’un hakiki, sâdık ve sebatkâr talebelerinin takip ettiği yol budur ve böyle olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap