İnsan Ve Toplum

PEYGAMBER OCAĞI

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan, cesaret ve kahramanlığıyla nam salip, savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden Türk ordusu, dünya çapında çok özel bir yere sahiptir.

Adını, Sevgili Peygamberimizin(asm) adından alan, Mehmetçik ünvanı ve peygamber ocağı lâkabıyla milletin gönlünde taht kuran; dahilde asâyiş ve emniyetin temini, harici düşmanın tecavüzüne karşı, namus ve izzet-i İslâmiyenin korunması için kurulan bir müessese, ancak vatan ve dinimizin muhafızı, vicdan ve din hürriyetinin teminatı vazifesi görebilir. Müslüman bir milletin bağrından çıkan ve o milletin manevi ve dînî değerleriyle içli dışlı olan ordumuz, milletle etle tırnak gibi kaynaşmış bir hale gelmiştir.

Çanakkale’de, Kafkaslarda, Galiçya’da, Filistin’de, Trablusgarp’da, Balkanlarda ve istiklâl savaşının muhtelif cephelerinde, bu kahraman ordu din için, vatan için, iman ve Kur’an için, namus ve haysiyetimizi korumak için çarpıştı. Orduları dağıtılmış, silâhları elinden alınmış ve dört bir taraftan kuşatılmış bir milletin, bütün dünyayı hayrette bırakan galeyan ve feveranının sebebi, gâvurun şapkasını zorla başına geçirecekler ve Yunanlılar Kur’an’ı çiğneyecekler diye yapılan telkinlerdir.

Milli şairimiz Mehmet Akif’e “Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım./ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım./ Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım./ Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.” dizelerini söyleten milletin ruh hali gözden uzak tutulmamalıdır.

Bu vatan topraklarının tapusu; minareleri kubbeleri, mezar taşları ve türbeleriyle, İslâm adına Müslüman milletimize aittir. Millet adına onun bekçiliğini de kahraman ordumuz üstlenmiştir. “Bu ordunun içinde bir şahs-ı manevi var ki, ben onunla, o da benimle dosttur.”diyen Bediüzzaman Said Nursî, orduya karşı yürekten muhabbet dersi veriyor. Ordu mensupları da, her vesileyle bu milletin arzu ettiği şeyleri ve manevi değerlerin gereklerini yapmak durumundadır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap