İnsan Ve Toplum

SULHTA HAYIR VARDIR- 1

Berat Gecesinden Kadir Gecesine kadar, bir sene içinde  meydana gelecek olan doğumlar ölümler, rızıklar eceller, savaşlar ve barışların melekler tarafından şarta bağlı kaderde yazıldığı hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Şarta bağlı kaderde kaydedilen olaylar, bağlı olduğu şartlar yerine gelirse gerçekleşir, şartlar yerine gelmezse gerçekleşmez.

Cenab-ı Hak tarafından imtihan meydanı olarak seçilen yeryüzünde, fertler ve milletler arası olaylara kadar her hadise, insanların ve toplulukların imtihan vesilesidir. Allah onlarla kullarını dener ve imtihandan geçirir.

İmtihanların şiddetlenmesinin en önemli faktörlerinden birisi su-i zandır. Başkaları hakkında kötü zan ve yorumlarda bulunmaktır. Hiç bir delile, emareye ve ispata dayanmadan yapılan kötü zan ve yorumlar, insanlar arasında fitnelerin doğmasına ve daha sonra savaşların bile çıkmasına  sebep olacak sonuçlara kadar gidebilir. Bahsi geçen mânânın dehşetini nazara veren Sevgili Peygamberimiz (asm), Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadisinde “Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalan şeydir. İnsanların gizli yönlerini araştırmayın, ayıplarını öğrenmeye çalışmayın, birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin birbirinize karşı kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” buyurmuştur.

Tarafgirlik, inat, haset ve kötü zanlardan meydana gelen fitneler zamanı geldiğinde, gizlice yapılan toplantılar ve fısıldaşmaların zararlarını nazara veren Cenab-ı Hak, ayet lisanıyla “Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik etmeyi yahut insanların arasını düzeltmeyi emreden başka (o müstesnadır). Her kim de bu işleri, Allah’ın rızasını arayarak yaparsa, Biz ona âhirette büyük mükâfat vereceğiz.” (Nisa Suresi: 114)

asyanur info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap