Hayat

ÖNCE İMAN VE İNANÇ

Çürük temeller üzerine inşa edilmiş bir binanın, az bir depremde yıkılmaktan kurtulamadığı gibi; imanı zayıflamış insanların inkâr ve dalâlet fırtınaları karşısında yıkılmaları da kaçınılmaz bir neticedir. Buna delil, ülkemiz de dahil bütün İslâm âleminin içine düştüğü durumdur.

Doğru İslâmiyetin ve İslâmiyete lâyık doğruluğun bilinmediği ve yaşanmadığı İslâm toplumlarında, hurafeler, ahlâkî çöküntüler, sefahet ve gayr-ı meşru hayat halleri ortaya çıkar. Doğruluk, sadâkat, hamiyet, fedakârlık gibi yüksek hasletler yerine; sahtekârlık, aldatma, hile ve zulüm gibi sosyal bünyeyi tahrip eden vaziyetler her tarafa sirayet eder.

Böylesine içi çürümüş bir toplumda en önce yapılacak iş, tahrip olan imanları ve manen yaralanmış kalpleri tedavi etmek, geniş halk kitlelerinin mevcut zayıf imanlarını tahkik mertebesine yükseltmektir. Yoksa, devlet gücünü bir şekilde elde ederek toplumu ıslah edeceğini zannetmek, gerçekleri görmemek ve halin icabına uygun hareket etmemek anlamına gelir.

İslâm adına, Peygamberî bir metot ortaya koyan asrın manevî sahibi ve vazifelisi olan Bediüzzaman Hazretleri, devlet yönetimine talip olmadan, gönüller üzerine kurulu bir iman ve irfan mektebi kurup, milyonlarca kişinin imanlarının kurtulmasına vesile olmuştur.

Japonya’nın en eski camisinden emekli olmuş imamıyla görüşen bir kardeşimize, imam Türkiye’deki İslâmî hizmetleri sorar. Aldığı cevap karşısında yaptığı tespitler gerçekten dikkat çekici: “İslâm’da önce iman ve inanç gelir. O olmadan hiç bir şey olmaz. İhvan-ı Müslimin’nin Mısır’da başına gelenler, Bütün Müslüman ülkelere örnek olmalıydı. Onlar önceliği yönetimi ele geçirmeye verdiler ve çeşitli felaketlerin içine düştüler. Keşke, sadece iman ve İslâm hakikatlerine hizmet etmeye devam etselerdi daha doğru olurdu. Toplumun ıslahı her şeyin başında gelir.” Bu tespitlerin sahibi olan imam da, bir zamanlar onlara mensupmuş. Yılların tecrübesi onu bu noktaya getirmiş.

Evet, akıl için yol birdir. Dünya, Bediüzzaman’ın hizmet modelini arıyor. Onu iyi anlamak ve her türlü meşru vasıtaları değerlendirerek dosdoğru anlatmak lâzım gelir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap