İman ve İbadet

MELEKLERE İMAN

Reklam

Kâinat sarayını nihayetsiz maksat ve gayeler, hikmet ve neticeler için yaratan Cenab-ı Hak, o sarayda iki kısım varlıklar yaratmıştır. Bunlardan birincisi ruhani olanlar. İkincisi de cismani olanlardır.

Cismani ve maddi bedeni olan varlıklar İnsan, hayvan, bitkiler ve cansızlar olduğu gibi, ruhani olanlar da cin ve meleklerdir. Cismani olanları topraktan yaratan Allah (c.c.), cinleri dumansız ateşten, melekleri de nurdan yaratmıştır. Cinler, yeryüzünde insanlar gibi imtihandan geçirilen, akıl ve irade sahibi, bir kısmı mümin, bir kısmı da kâfir olan varlıklardır. Cennet âlemi, mümin olan cin ve insanlarla şenlendirilecek, cehennem de imtihanı kaybeden cin ve insanlarla doldurulacaktır.

Allah yeryüzünü canlı varlıklar ile şenlendirdiği gibi, hem dünyayı hem de gökler âlemini melâike ve ruhani varlıklar ile şenlendirmiştir. Bütün âlemleri meleklerle doldurmuş ve anlamlı kılmıştır.

Meleklerin varlığına iman, Allah’a imandan sonra ikinci sırada gelmektedir. Amentünün altı şartına inanmak mümin olmanın gereğidir. Onlardan birisini inkâr etmek, insanı mümin olmaktan çıkarır. Çünkü, iman rükünlerinin her biri, kendini ispatlayan bütün delillerle diğer iman rükünlerini de ispatlamakta ve gerekli kılmaktadır. İman bir bütündür. Bir kısmını kabul, bir kısmını inkâr etmeyi kaldırmaz. İmanın şartlarından birisini veya bir kaçını inkâr eden kişinin, Allah’ı ve âhireti kabul etmesi onu kurtarmaz. Bu bakımdan, iman ile alâkalı meseleler her meselenin ötesinde ve insanın ebedi hayatını ilgilendiren en önemli konulardır. Ve bu asırda insanların en büyük tehlikesi, iman noktasında meydana gelen şüpheler ve vesveselerdir. En evvel halledilmesi gereken konuların başında, iman cihetindeki şüphelerin izale edilmesi gelmektedir. Risale-i Nur eserleri, bu konudaki şüpheleri gideren ve tedavi eden en tesirli tefsirlerin başında gelmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap